Informace o svozu odpadu

Informace o svozu odpadu

Svoz odpadu o svátcích

Oznamujeme občanům, že v Tišnově a místních částech Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov proběhne o svátcích svoz směsného domovního odpadu stejně jako v běžných pracovních dnech.

Dále upozorňujeme, že sběrný dvůr města (Wagnerova 1543) bude uzavřen 23. až 26. 12. a 31. 12. 2016. Ostatní dny mezi svátky bude otevřen. Provozní doba sběrného dvora je v pondělí (7.00 až l6.30 hod.), v úterý až pátek (7.00 až l5.00 hod.) a v sobotu (8.00 až 12.00 hod.).

Využijte, prosím, v období svátečních dnů otevíracích hodin sběrného dvora a nadměrné množství papíru a plastů z vánočních dárků zde předejte. I když budou kontejnery na plasty a papír jako každý rok mimořádně sváženy ve městě dvakrát týdně, jejich kapacita pravděpodobně nevystačí svátečnímu náporu.
Svoz odpadu v roce 2017

Svoz odpadů zajišťuje stejně jako v loňském roce společnost KTS Ekologie s. r. o.

Svoz směsného domovního odpadu zůstává v Tišnově a místních částech Jamné a Pejškov nezměněn. Probíhá celoročně v Tišnově týdně a v místních částech Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov pak jednou za 14 dní, a to zase vždy v sudém týdnu v předepsaných dnech (viz podrobně na webu města).

Svoz bioodpadu bude opět prováděn v lichých týdnech vždy ve čtvrtek (prosinec až březen jednou za měsíc, duben až listopad jednou za 14 dní), a to konkrétně v termínech: 19. 1., 16. 2., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6., 6. 7., 20. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9., 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11. a 7. 12. 2017. Svoz se uskuteční i o svátcích 6. 7. a 28. 9. 2017. Systém je zajišťován v zástavbě rodinných domů. Občané, kteří mají zájem o svoz bioodpadu, si mohou speciální nádobu na bioodpad (hnědá a provětrávaná) zakoupit na sběrném dvoře u obsluhy.

Nádoby slouží nejenom na bioodpad ze zahrad, ale především na bioodpad z domácnosti (např. zbytky ovoce a zeleniny, zvadlé květiny a rostliny z květináčů, skořápky z vajíček, zbytky pečiva a obilnin, papírové ubrousky, čajový a kávový odpad). Je třeba dbát o to, aby tento odpad nekončil ve směsném odpadu v případě, že máte nádobu na bioodpad či kompostér či kompostiště. Prosíme občany, kteří mají možnost kompostovat bioodpad na své zahradě, aby především ten ze zahrad takto zpracovávali a předcházeli tak vzniku odpadů. Zcela nepřípustné je ukládání bioodpadu ze zahrad do nádob na směsný domovní odpad. Město Tišnov požádalo o dotace na pořízení kontejnerů na bioodpad (zástavba bytových domů) a na pořízení kompostérů (zástavba rodinných domů). V případě, že dotaci město získá, budou nádoby distribuovány v podzimních měsících roku 2017. O podrobnostech budeme včas informovat.

Pytlový sběr plastů bude nově prováděn jednou za čtyři týdny vždy ve čtvrtek v termínech: 5. 1., 2. 2., 2. 3., 30. 3., 27. 4., 25. 5., 22. 6., 20. 7., 17. 8., 14. 9., 12. 10., 9. 11. a 7. 12. 2017. V těchto dnech budou pytle svezeny z celého města a místních částí. Umístěte je před dům nejpozději v den svozu do 6.30 hod. V případě, že tento termín z různých důvodů propásnete, nedávejte pytle před dům v jiných dnech, ale využijte možnosti odvézt je na sběrný dvůr města (Wagnerova 1543) kdykoliv v době jeho provozu.

Drobná změna nastane i v otevírací době sběrného dvoru, nově můžete předat odpad v pondělí a ve čtvrtek až do 17 hod. Sběrný dvůr bude v roce 2017 otevřen takto: v pondělí a ve čtvrtek (7.00 až l7.00 hod.), v úterý, středu, pátek (7.00 až l5.00 hod.) a v sobotu (8.00 až 12.00 hod.). Zde můžete uložit velkoobjemový směsný odpad, bioodpad, železo, papír, plasty, nebezpečné odpady, elektrozařízení podléhající zpětnému odběru a další.
Václav Drhlík, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: