Tišnov mluví o vzdělávání na téma alternativa ve vzdělávání

Tišnov mluví o vzdělávání na téma alternativa ve vzdělávání

Ve čtvrtek 8. prosince proběhla ve velké zasedací místnosti tišnovské radnice panelová diskuze „Tišnov mluví o vzdělávání na téma alternativa ve vzdělávání“. Na radnici si v tento předvánoční čas našly cestu zhruba čtyři desítky lidí, kteří měli možnost sledovat diskuzi ředitelů tří tišnovských škol – ZŠ 28. října, ZŠ Smíškova a ZŠ ZaHRAda, doplněných o paní ředitelku základní školy v Deblíně a ředitele nově otevřené ScioŠkoly v Brně. Akce se konala pod záštitou místostarosty města Tišnova Martina Sebery.

Tématem setkání byly nejenom alternativy ve vzdělávání, ale také směřování školství jako takového, došlo i na hodnocení ve školách a velmi rezonovala také angažovanost rodičů ve vzdělávání. Jen těžko lze přesně vyložit, co bylo řečeno. Proto vás, kteří máte zájem se to dozvědět, odkážeme na www.skolazahrada.cz, kde najdete videozáznam celé diskuze.

Co se ale shrnout dá, je, že možná pro někoho překvapivě panovala mezi řečníky poměrně výrazná shoda. Shodli se také v tom, jak je v současnosti důležité přitáhnout do škol a k zájmu o podobu vzdělání rodiče dětí. V tomto bodě je to tedy na vás, milí čtenáři, rodiče. Chceme slyšet váš názor, zajímáme se o to, jaká by moderní škola podle vás měla být. Přeci jenom vaše děti pouze v průběhu základní školní docházky stráví ve třídách nejméně 9 600 hodin čistého času, což je zatraceně hodně.

Pokud bychom tedy měli mluvit o nějakém výstupu z této diskuze, pak je to určitě shoda v tom, že podobné diskuze jsou potřeba, že by bylo skvělé, kdyby se rodiče více podíleli na podobě vzdělávání, a že se budeme snažit, aby se do budoucna v něčem podobném pokračovalo. A to například i s ohledem na zájem podnikatelů, kteří ve výsledku s „produktem“ školství pracují, nebo se zapojením samotných dětí, kterých se vzdělávání samozřejmě nejvíce týká.

Už nějakou dobu je v plánu navázat na květnovou konferenci, která se konala na ZŠ 28. října. Předpokládaný termín konání konference je podzim roku 2017. Zároveň protože vzdělávání je aktuální téma a nechce se nám čekat až do podzimu, pokusíme se na proběhlou diskuzi navázat již dříve, například v rámci festivalu „Jeden svět“, který bude letos Základní škola ZaHRAda v Tišnově spolupořádat.

Na závěr vám tedy přejeme klidné svátky, radostné děti a třeba i několik nadšených hodin nad zajímavostmi, které si děti ze školy na prázdniny přinesou.

Milan Růžička, organizátor diskuze, ředitel Základní školy ZaHRAda

Foto: Václav Kappel

Další článek:
Předchozí článek: