Partnerská spolupráce mezi Gymnáziem Tišnov a Gymnáziem Vojtecha Mihálika v Seredi pokračuje – tišnovští učitelé navštívili slovenskou školu

Partnerská spolupráce mezi Gymnáziem Tišnov a Gymnáziem Vojtecha Mihálika v Seredi pokračuje – tišnovští učitelé navštívili slovenskou školu

Spolupráce obou škol (Gymnázia Tišnov a Gymnázia Vojtecha Mihálika Sereď) má již dlouhou tradici. První kontakty byly navázány během společných projektových prací v rámci multilaterálního mezinárodního projektu Comenius v roce 2008. Mezi učiteli i žáky obou škol vznikly přátelské vazby, byla realizována celá řada společných akcí, jejichž přínos je nezpochybnitelný. Uskutečnilo se několik vzájemných studentských výměn a sportovně zaměřených setkání, během nichž měli žáci partnerských škol příležitost změřit své síly na sportovním poli. Rozvíjí se také spolupráce pedagogických sborů obou škol. Na jaře 2016 přivítalo tišnovské gymnázium slovenské učitele a 18. listopadu 2016 navštívila skupina čtrnácti pedagogů z Gymnázia Tišnov partnerskou školu na Slovensku. Během pracovního jednání byla řešena mimo jiné také podoba následující spolupráce obou škol. Bylo dohodnuto, že v příštím školním roce proběhne v případě zájmu ze strany žáků oboustranná studentská výměna. V průběhu pracovní schůzky si učitelé obou partnerských škol vyměnili zkušenosti z praxe. Tišnovští učitelé si mohli prohlédnout slovenskou školu a zúčastnili se doprovodného kulturního programu.

Spolupráce partnerských škol je v obecné rovině jedinečnou příležitostí pro děti i pedagogy k tomu, aby se účastníci akcí mohli velmi blízce seznámit s životní realitou v partnerském městě,
na partnerské škole a v zemi, která je navštívena. Všechny výše popsané aktivity se mohly uskutečnit díky finanční podpoře z prostředků MěÚ Tišnov.

Barbora Holubová

Foto: Barbora Holubová

Další článek:
Předchozí článek: