MALÁ GALERIE TIŠNOVSKÝCH FOTOGRAFŮ

MALÁ GALERIE TIŠNOVSKÝCH FOTOGRAFŮ

Počínaje tímto číslem se Vám budou v Tišnovských novinách po celý ročník 2017 představovat tišnovští fotografové. Každý měsíc se setkáte s jedním z nich, takže během roku zmapujeme alespoň tímto skromným způsobem činnost 11 autorů, bez ohledu na to, zda jde o členy zdejšího Klubu přátel fotografie nebo nikoliv.

Uvnitř listu bude pokaždé zveřejněna podobizna příslušného fotografa a krátký text, jehož autorem bude samotný tvůrce; sousední stránka pak bude celá věnována několika jeho snímkům, přičemž každý fotograf si nejen sám vybere práce, jimiž se Vám představí, ale určí si i jejich počet (a tím současně i jejich velikost). Kromě toho najdete jednu či dvě fotografie prezentovaného autora vždy i na druhé straně obálky, opět podle jeho vlastní volby. Tematicky tato naše malá galerie není nikterak omezena, takže se můžete během roku těšit na pestrou žánrovou škálu nejrůznějších výtvorů.

Věřím, že Vás nový seriál zaujme a zpopularizuje nejen zajímavé počínání tišnovských fotografů, ale i aktivní fotografování samotné.

Josef Buček

Narodil jsem se 26. 10. 1948 a fotografií se vážněji zabývám již zhruba od svých 18 let s výjimkou let 1989–99, kdy po politických změnách ve společnosti mi nové pracovní zařazení nedovolilo se této zálibě plně věnovat.

V roce 1981 jsem absolvoval Institut výtvarné fotografie při SČF v Olomouci a v roce 1986 ukončil dvouleté studium pro lektory a porotce amatérské fotografie při Ústavu pro kulturně vzdělávací činnost v Praze. Z fotografických úspěchů té doby si nejvíce cením získání Hlavní ceny v celostátní soutěži amatérské fotografie v roce 1984.

Můj návrat k fotografii v roce 1999 je spojen s nástupem digitální fotografie, která celý fotografický proces zrychlila, zjednodušila a zpřístupnila širším vrstvám populace a zároveň ho umožnila značně ovlivňovat, což v černobílé fotografii nebylo tak jednoduché. Také já v současné době fotografuji již pouze digitálně, a to fotoaparátem Nikon D7000.

Motto: Jakékoliv dělení fotografie je, dle mého názoru, bezpředmětné. Existuje pouze dobrá a špatná fotografie. Princip té dobré spočívá v jejím tzv. „ozvláštnění“. Jejím cílem není zachytit realitu jako takovou, ale na základě dané reality vyjádřit a sdělit svoje emoce, pocity, nálady, názory. Způsob dosažení je individuální. Nezáleží tedy na druhu reality, ale na způsobu jejího vidění a následující transformaci za pomoci specifických fotografických prostředků, jakými jsou např. volba optiky, osvětlení, úhel záběru, změna tonality, kompoziční řešení, speciální fotografické techniky apod.

A právě tento princip „ozvláštnění“ neboli výběr a transformace dané reality je to, co mě na fotografii vzrušuje a baví.
Václav Seyfert, redaktor TN

Foto: Torzo plastiky. Autor: Josef Buček

Další článek:
Předchozí článek: