Poděkování

Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje proběhly ve dnech 7. až 8. 10. 2016 souběžně s I. kolem voleb do Senátu Parlamentu ČR. Vzhledem k tomu, že v I. kole voleb do Senátu nezískal žádný kandidát potřebnou nadpoloviční většinu hlasů, proběhlo ve dnech 14. až 15. 10. 2016 II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR.
Souběžné nebo také „dvojí“ volby jsou vždy náročnější administrativně, organizačně i časově, proto bychom chtěli touto cestou poděkovat všem předsedům, místopředsedům, zapisovatelkám a členům okrskových volebních komisí ve městě Tišnově za jejich pečlivou a zodpovědnou práci, kterou přispěli k hladkému průběhu letošních voleb.
Děkujeme za Váš čas a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Dagmar Dvořáková
Odbor správních a vnitřních věcí, pověřený výkonem agendy voleb

Další článek:
Předchozí článek: