Kalendář Významné osobnosti Tišnovska 2017

Kalendář Významné osobnosti Tišnovska 2017

V těchto dnech byl vydán očekávaný a avizovaný nástěnný kalendář na rok 2017 s názvem Významné osobnosti Tišnovska, jehož autorem je tradičně společnost Art Periscope ve spolupráci s městem Tišnovem.
Jedná se opět o výpravný regionální kalendář, tentokrát připomínající význam a věhlas některých našich – již nežijících – spoluobčanů. V tomto unikátním díle jsou představeni Emanuel Ranný, Vladimír Josef Procházka, Karel Seyfert, Karel Fic, Boženka Škrabálková, Lubomír Kostelecký, Alois Řezáč, Jan Šmarda, Anna Pammrová, Andrej Sučko, Petr Fruhwirt a Josef Šindar.
Kalendář byl vydán jako obvykle v omezeném nákladu několika set kusů a předpokládá se, že bude zase brzy rozebrán. Pokud byste tento kalendář chtěli získat, letos se bude prodávat v TIC na ul. Brněnská 475, v tišnovském muzeu a ve V-galerii pana Vaščáka na ul. Jungmannova. K dostání bude pravděpodobně také na dalších akcích pořádaných společností Art Periscope, např. při oslavách 10. výročí otevření nejužší uličky Koželužské 12. listopadu nebo během výstavy betlémů ve dnech 10. až 18. prosince v prostorách OÚ Předklášteří.
Starosta města Tišnova pan Jiří Dospíšil, v rámci svatováclavských hodů v sobotu 24. září 2016, představil nový tišnovský kalendář i jeho tvůrce a rodinné příslušníky významných osobností.
Snímky v kalendáři nafotil Michal Beneš nebo byly zapůjčeny z rodinných archívů. Poděkování patří všem, kdo se jakýmkoliv způsobem na vydání tohoto díla podíleli, především pak Jiřímu Dvořákovi z agentury JABARA s. r. o. za trpělivost a kvalitní zpracování všech podkladů. Přejeme tomuto kalendáři, aby jeho životnost nekončila 31. prosince roku 2017, ale aby zůstal v rodinných archivech nebo domácích šuplících, a aby se tak i další generace mohla seznámit s našimi úspěšnými tišnovskými spoluobčany.

Zdeněk Jílek, Art Periscope

Další článek:
Předchozí článek: