Investiční akce v Tišnově

Investiční akce v Tišnově

Město Tišnov ve spolupráci s obcí Předklášteří dokončilo stavbu nového chodníku při krajské silnici směrem na Deblín. Tento pro chodce nebezpečný úsek dostal zcela nový ráz. Součástí stavby je i moderní veřejné osvětlení, nové sdělovací a napěťové zemní vedení a odvodnění krajské komunikace do Závistky. Stavbu realizovala společnost MERTASTAV s. r. o. se sídlem v Předklášteří v celkových nákladech 7 milionů korun. Město Tišnov hradilo 3,8 milionu korun, zbytek obec Předklášteří. Děkujeme obyvatelům a zejména řidičům za trpělivost.
Letošní zima bude pro město stavebně bohatá. Bude realizována stavba nového dětského bazénu a kompletní rekonstrukce prostor bufetu na koupališti, stavba nového mostu přes Závistku v lokalitě Za Mlýnem a přestavba bývalého bufetu v Hotelu Květnice na Centrum služeb pro turisty. Současně poběží i vestavba nových učeben v půdních prostorách ZŠ nám. 28. října.
Zmíněné akce budou dokončeny do začátku letní sezony.

Eva Jelínková, vedoucí Odboru investic a projektové podpory
Foto: Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: