Upozornění na možné podvodné jednání

Upozornění na možné podvodné jednání

Městská policie Tišnov upozorňuje na množící se snahy nepoctivých prodejců energií v Tišnově.
Firma nabízející služby v oblasti energií vystupuje pod názvem ENERGIE TIŠNOV, popř. pod jiným názvem, se záminkou přemluvit oslovené osoby ke sjednocení plateb za energie od různých dodavatelů. Zástupce společnosti kontaktuje občany na tel. 776 677 453, popř. jiném, a při komunikaci vystupuje velice důvěryhodně a přesvědčivě (uvádí jméno, příjmení, titul, bydliště klientů – toto jsou však údaje běžně dostupné např. v katastru nemovitostí).
POZOR, dle našich zjištění konkrétně tato firma nefiguruje v rejstříku firem a uvedené telefonní číslo je při zpětném volání neaktivní! Obdobné je to i u ostatních subjektů!
Na základě výše uvedeného apelujeme zejména na oslovené občany, aby na žádné nabídky nereagovali a telefonní hovory ukončili odmítnutím. Pokud Vás bude chtít oslovit Váš dodavatel, tak to učiní jistě sám a transparentním způsobem.
V případě fyzického kontaktu neprodleně vyrozumte Městskou policii Tišnov na tel. 603 577 252, popř. Policii České republiky na tel. 974 626 750 nebo lince 158.

Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov
Foto ilustračníDalší článek:
Předchozí článek: