Prázdninové změny v Mateřské a Základní škole Deblín

Prázdninové změny v Mateřské a Základní škole Deblín

Budova a okolí Základní školy v Deblíně prošly přes prázdniny zásadními změnami, a to především díky investicím městyse Deblín. Tou největší byla celková rekonstrukce školní kuchyně a jídelny. Paní kuchařky tak mají nejen nové zázemí a příjemné prostředí pro svoji práci, ale také téměř všechny přístroje moderní. Ať se jim tedy dobře vaří!
Další investicí naší obce je zcela nové dětské hřiště v areálu školy. To již slouží nejen žákům, družině a školnímu klubu, ale i široké veřejnosti. Děti i mládež lákají lanové prvky, velká prolézací loď, houpačky, a dokonce i pár lehkých posilovacích prvků. Již nyní je vidět, že hřiště je žádané a využívané širokým věkovým spektrem dětí.
Kromě těchto novinek jsme vyměnili podlahy v dalších třech třídách, některé vymalovali a také vylepšili zázemí paní školnice. Žáci hudebního oboru ZUŠ dostali další nově zřízenou učebnu, protože jich stále přibývá a dosavadní prostory nebyly plně vyhovující.
Pro výuku ZŠ, MŠ, družinu, klub i kroužky vyrostla na školní zahradě venkovní učebna v podobě velkého dřevěného altánu. Tento projekt byl realizován za finanční pomoci rodičů, dotace od Lesů České republiky, s. p., a daru od obce Vohančice. Děkujeme! Již nyní učebnu využívají žáci nejen při výuce přírodovědných předmětů, ale i těch ostatních, v družině a ve školním klubu. Je radost vidět, že i hodiny angličtiny, čtení nebo matematiky nemusí probíhat jen ve třídách. Už se těšíme na další využití učebny od října, kdy se nám rozjede činnost všech kroužků. Venkovní učebna vytvořila příjemné zázemí i pro rodiče a děti na zahradní slavnosti, za niž patří velký dík Klubu přátel školy Kamarád. Ta se pod názvem „Veselé zahájení školního roku“ konala jako již tradičně první zářijový týden, tentokrát právě v okolí venkovní učebny. Děti využily možnosti různých stanovišť, skákacího hradu a projížďky na poníkovi, rodiče a učitelé zase nabídku pestrého občerstvení a příležitosti vzájemného poznávání.
Novinkou je také zřízení školního klubu pro efektivní trávení volného času dětí na druhém stupni, rozšíření nabídky volitelných předmětů a zavedení elektronické žákovské knížky. Navíc nám letos ve třídách ZŠ pomáhá devět asistentů, jeden ve školkách a využíváme také školního speciálního pedagoga.
Rekonstrukce znamenaly nemalé úsilí pracovníků několika firem, ale i zaměstnanců školy – od školnice, uklízeček a kuchařek až po vedení školy – a především zastupitelů. Zejména pana starosty Jiřího Vitanovského, který se o výstavbu staral téměř denně.
Přeji všem žákům, rodičům a zaměstnancům, aby byli s novými prostorami spokojeni, a děkuji, že městys Deblín o naši školu tak dobře pečuje.

Iveta Kosová, ředitelka školy
Foto: Iveta KosováDalší článek:
Předchozí článek: