Vítání nových občánků města Tišnova 2016

Vítání nových občánků města Tišnova 2016

Dne 9. září 2016 byly slavnostně přivítány tyto děti narozené na jaře a začátkem léta roku 2016:
Maxmilián Konečný
Adam Kos
Tereza Doubková
Matyáš Hlavinka
Marek Štursa
Jiří Snášel
Emma Harásková
Miriam Vozdecká
Mikuláš Červinka
Natálie Kúšteková
Adam Dimitrov
Petr Jedlička
Alex Procházka
Dominik Procházka
Viktorie Křížová
Tadeáš Sojka
Tomáš Vlček
Anežka Bendová
Lukáš Kluka
Dětem i jejich rodičům přejeme krásný a spokojený život ve městě Tišnově.
Další slavnostní obřady vítání občánků se budou konat na podzim 2016.
(rodičům dětí budou v dostatečném časovém předstihu zaslány pozvánky)

Dagmar Dvořáková, tajemnice Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova
Foto ilustračníDalší článek:
Předchozí článek: