Den stromů, tentokrát za deblínskými velikány

Den stromů, tentokrát za deblínskými velikány

Spolek Za sebevědomé Tišnovsko a Ekoporadna Tišnovsko vás srdečně zvou k výpravě za dalšími favority někdejší ankety Strom Tišnovska – tentokrát do Deblína. Dvojice jasanů u tzv. Českého kříže, vysazená na rozcestí za Deblínem, nás povede nejen k uctění památky těchto opakovaně vysazovaných stromů mezi políčky deblínských rolníků, ale i k nahlédnutí do historie obce. To nám zprostředkuje kronikářka Deblína, bývalá profesorka tišnovského gymnázia Marie Antlová. Významnou součástí historie byl totiž příchod tzv. familiantů na konci 18. století, kteří začali na místních polích hospodařit a splynuli s moravskými starousedlíky. Dozvíme se, proč v Deblíně žijí rodiny s německými příjmeními Weigel, Felkl nebo Schuster a jak to tenkrát bylo… Setkáme se jak s potomky těchto rolníků, tak i s jejich novodobými pokračovateli, mezi kterými je možné jmenovat rodinu Štěrbových, která před lety získala cenu Bartákův hrnec, jež se uděluje nejlepšímu ekologicky hospodařícímu zemědělci roku. Společně pak půjdeme k pravoúhlému rozcestí za Deblínem, kde se zastavíme u stoletých jasanů, a po vzoru starých rolníků zde občerstvíme nejen svoje žaludky, ale i svého ducha. Toto posvátné místo nás zve k zamyšlení nad budoucností našeho soužití s přírodou i nad tajemstvími, která se skrývají za obzorem. Jedna z cest zvoucích do dáli nás pak zavede přímo do deblínského lesa, odkud pohodlnou procházkou přijdeme až ke statnému a krásnému buku, o který pečují Lesy ČR.
Srdečně zveme všechny, kteří se zajímají nejen o stromy a jejich význam v krajině, ale i o jejich širší souvislosti s životy nás lidí. Sraz účastníků je v Tišnově na autobusovém nádraží v neděli 16. října ve 12.30 hod., odjezd autobusu je ve 12.36, nebo přímo v Deblíně u brány místního hřbitova ve 13 hod. Návrat do Tišnova autobusem zpět z Deblína v 17.07, s příjezdem do Tišnova 17.21 hod.

Jana Koudelová
Foto ilustračníDalší článek:
Předchozí článek: