Podpora investic ve 3. kole PRV 2014–2020

Podpora investic ve 3. kole PRV 2014–2020

Lions CZ, odborníci na dotace, a MAS Brána Vysočiny, z. s.,
zvou na seminář:
Podpora investic ve 3. kole PRV 2014–2020

Program:
1. statistiky žádostí 1. a 2. kolo PRV 2014–2020, zkušenosti s podáváním projektů
2. detailní informace k opatřením „Investice do zemědělských podniků“, „Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů“ a „Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů“ (krátké dodavatelské řetězce, farmářské prodejny apod.)
3. účastníkům se dostane konkrétních informací o uznatelných nákladech, postupu přípravy projektu, bodovacích kritériích, povinných přílohách, výběrových řízeních apod.
Lektor: Ing. Milan Kouřil

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře.

Máme pro Vás ještě informace o podpoře vzdělávání zaměstnanců z operačního programu Zaměstnanost (OP Z) – program POVEZ (dotace přes úřady práce) a Výzva č. 43
1. konkrétní informace o uznatelných nákladech, dokumenty, povinné přílohy, způsoby výběrových řízení apod.
2. možnosti řešení projektů
Lektor: Ing. Tomáš Musil

Seminář bude trvat čtyři hodiny, bez poplatku za účast, lektorné a dopravu lektorů hradí firma Lions CZ.

Datum: 8. září 2016
Místo: radnice, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Čas: 9.00 až 13.00
Občerstvení zajištěno.
Prosíme o přihlášení se předem na e-mail: manager@masbranavysociny.cz nebo na telefonu 777 706 722.

Inzerce
Další článek:
Předchozí článek: