Předvedení služby tísňové péče

Předvedení služby tísňové péče

Ve čtvrtek 4. srpna přijela do Centra sociálních služeb Tišnov paní Bc. Lenka Ryšavá, DiS., z pražské služby tísňové péče Život 90, aby nás seznámila s možnostmi a fungováním této sociální služby. Jídelna DPS Králova se zaplnila nejen seniory, kteří by mohli službu využívat, ale přišel i pan starosta Bc. Jiří Dospíšil, vedoucí sociálního odboru Mgr. Michal Kudláček, městští strážníci a další zájemci.
Tísňová péče je určena těm, kteří žijí sami a mají obavy z toho, že se jim v případě pádu nebo náhlé nevolnosti nedostane pomoci včas. Službu mohou využívat nejen senioři, ale také mladší lidé se zdravotním handicapem nebo onemocněním. Často tísňovou péči pro své blízké zajišťují rodinní příslušníci, kteří se o ně obávají, ale sami (kvůli vzdálenosti, pracovnímu vytížení apod.) nemohou trvalý dohled provádět.
Jak tato konkrétní služba tísňové péče funguje? Potenciální klient nebo jeho rodinný příslušník se dohodne s organizací, která službu poskytuje. Sociální pracovník z organizace přijede, zjistí vše potřebné o klientovi i podmínkách v jeho bydlišti. Následně technici nainstalují do bytu stacionární domácí zařízení (jedná se o poměrně malou krabičku a instalace probíhá bez vrtání apod.) a čidlo pohybu. Klient dostane náramek s tlačítkem.
Pokud uživatel stiskne tlačítko, systém se spojí s dispečinkem, kde operátorkám vyskočí kompletní karta s údaji uživatele, a během pár minut se automaticky sepne hlasitý odposlech do bytu uživatele. Operátorka komunikuje s uživatelem o krizové situaci, vyptává se na stav uživatele. Pokud se jedná pouze o pád, operátorky zprostředkují osobu z kontaktů udaných při sociálním šetření, která má klíče od bytu uživatele. V případě, že je uživatel zraněný, volá operátorka rovnou i 155. Čidlo pohybu zase zajistí, že v případě, kdy se člověk vůbec nemůže pohnout, operátorky v dispečinku zjistí problém a mohou klientovi zabezpečit pomoc. Protože vše probíhá přes telefon, není důležité, kde přímo dispečink sídlí.
Představovaná služba zahrnuje i další činnosti: pravidelnou osobní i telefonickou komunikaci pracovníků s klientem, možnost propojení mobilního telefonu Aligator na dispečink (služba vhodná mimo prostředí bytu), přidání detektorů kouře apod.
Paní Ryšavá věcně a jasně popsala fungování služby, finanční podmínky jejího poskytování, zodpověděla četné dotazy, ale také předvedla konkrétní technické pomůcky (zařízení, náramek, čidlo, telefon), jejichž prostřednictvím je služba zajišťována.
Domnívám se, že setkání přineslo to, co se od něj očekávalo. Všichni přítomní se podrobně seznámili s fungováním a podmínkami tísňové péče. Nyní je na každém jednotlivci, zda se rozhodne využít služeb tísňové péče pro sebe nebo své blízké. Pokud ano, může se obrátit na předváděnou sociální službu Život 90 nebo jinou registrovanou sociální službu tísňové péče. Obdobnou činností se zabývají i soukromé subjekty na komerční bázi, které však nejsou registrovanou sociální službou. Mohou být i cenově výhodnější, avšak využití registrované sociální služby má některé přednosti: například nutnost sepsat smlouvu s klientem, dodržování a kontrolu standardů, kvalifikované a netrestané pracovníky, pravidelný kontakt s klientem.
Problematika se v současné době řeší v rámci města Tišnova. Pokud byste měli již nyní o podobnou službu zájem, rádi Vám v Centru sociálních služeb Tišnov poskytneme dostupné informace.

Jana Wildová, ředitelka Centra sociálních služeb
Foto: Markéta Prokopová

Inzerce
Další článek:
Předchozí článek: