Zlatý šachista

Zlatý šachista

V úterý 14. června vyjel náš lektor Jakub Fojtů s mladými šachisty z Inspira na tradiční šachový turnaj dětí s názvem „Druhé úterý“, který organizuje Šachový klub Lokomotiva Brno. Jak už název napovídá, turnaj se pořádá každé druhé úterý v měsíci v průběhu školního roku. Děti jsou rozděleny do dvou skupin A a B podle výkonnosti. Ve skupině B byla konkurence opravdu velká, hrálo 34 účastníků, je tedy obrovským úspěchem první místo našeho šachisty Tomáše Tran Duc. Vyhrál všech pět kol a tím také postoupil do skupiny A. Nutno dodat, že šachový kroužek běží na Inspiru teprve prvním rokem, o to více si vítězství ceníme. Tomáši a lektoru Jakubovi patří velká gratulace a veliký dík za parádní reprezentaci!

Ivana Kroutilová, SVČ Inspiro
Foto: Miroslav Hurta

Další článek:
Předchozí článek: