Školní rok za námi, prázdniny za dveřmi

Školní rok za námi, prázdniny za dveřmi

Velkou Zahradní slavností vyvrcholil poslední den v květnu inspirácký školní rok a pomalu jsme přivítali čas letních prázdnin. Již v červnu nám začínají první dva tábory, proto se právě v tomto měsíci věnujeme důkladné přípravě táborů pobytových i příměstských, administrativně se ukončuje školní rok a plánuje se další.
V uplynulém roce Inspiro zrealizovalo bezmála šedesát zájmových útvarů nejen v Tišnově, ale i na svých pobočkách. O některé kroužky byl tak enormní zájem, že jsme je rozšiřovali i o několik skupin. Platilo to například pro florbal, zumbu či bowling. Během roku mohli účastníci kroužků ukázat své získané znalosti a dovednosti na městských trhových slanostech, slavnostech tance, florbalových, bowlingových či šachových turnajích. I tu a tam zacinkal cenný kov, ale ještě víc nás těšilo nadšení a motivace, s jakou se děti a jejich pedagogové různých představení a soutěží účastnili. Jistě za zmínku stojí úspěšný první ročník StyleSport Tišnovské florbalové ligy, kterou jsme ve spolupráci se ZŠ Smíškova zrealizovali v druhém pololetí pro florbalisty druhého stupně tišnovských i mimotišnovských škol a kterou hodláme rozšířit a pokračovat v ní i v letech následujících. Přejeme si, aby se stala tradiční tišnovskou sportovní akcí pro děti. Dalším významnějším počinem byla úspěšná realizace bylinkovo-okrasné zahrádky situované do prostoru mezi školou a hřištěm na Riegrově ulici. Za významné podpory města Tišnova se tak z nevzhledného koutu stalo příjemné místo, které je hojně navštěvováno a v příštím školním roce poslouží i jako výukové prostředí pro přírodovědné programy. Těch se nám letos podařilo otevřít více jak čtyřicet, započaly v září adaptačními a rozvojovými tématy pro SŠ a druhý stupeň ZŠ a pokračovaly celý rok nabídkou pro MŠ, ZŠ a SŠ, například Jak se peče chleba, Tajemství Tišnova, Stromy na Tišnovsku, Láska, sex a něžnosti, ale i Finanční gramotnost, která se stává pro svoji hravou formu velice oblíbenou. Letos jsme díky nově nabytým prostorům mohli žákům a jejich učitelům nabídnout plnohodnotné zázemí. Věříme, že výukové programy budou nadále mezi žáky i pedagogy v oblibě. Již teď máme nabídku výukových programů inovovánu o zajímavá a aktuální témata.
A co nás čeká v létě? Zajisté plno práce. Nejen administrativní, ale hlavně pedagogické. Po celé prázdniny poběží tematické příměstské tábory – sportovní, výtvarné či přírodovědné. Rozjedeme se na naše klasické pobytové tábory do všech koutů republiky a letos mezi nimi přivítáme nováčka, přírodovědný tábor Prospektory. Naše budova mezitím dostane nový kabát, čeká nás další fáze její rekonstrukce, výměna starých oken za nová, zateplení půdy či nová fasáda. V říjnu by tedy kroužky měly začínat již v novém.
Školní rok zahájíme jak jinak než novinkami v kroužcích: Klokani – cvičení na skákacích botách, Taneční krok – propojení baletu se současnými trendy; pro sportovní fandy přibude kroužek Sportovní expert – rozbor sportovních utkání, komentátor-novinář, Žonglo s různým náčiním, Tvůrčí psaní či kurz Šití s Cácorou – textilní hravá dílna se Zuzkou Kalnou. Nabídka zájmových útvarů bude zveřejněna na konci prázdnin na našem webu, Facebooku a výlepních plochách. Do svých kalendářů si zapište důležité datum, a to 5. až 9. září. V tomto týdnu proběhne přihlašování do kroužků, bude možnost zapsat se online či osobně v kanceláři od 8.00 do 18.00. O některé kroužky bývá obrovský zájem, proto je potřeba přihlásit se co nejdříve.
Děkuji všem našim spolupracovníkům, sponzorům, dobrovolníkům a příznivcům Inspira za spolupráci a nadšení, které do něj vkládají. Přeji jim krásné léto plné odpočinku a pohody. Dětem, aby se jim na našich táborech líbilo a užily si dva měsíce plné radosti, koupání a nových zážitků.

Ivana Kroutilová, SVČ Inspiro
Foto: Václav Havlíček

Další článek:
Předchozí článek: