Ukončení celoročního projektu „Město Tišnov“

Ukončení celoročního projektu „Město Tišnov“

Ve čtvrtek 12. května proběhlo v Mateřské škole Tišnov, Horova, každoroční setkání zaměstnanců, rodičů a dětí v prostorách zahrady MŠ, tentokrát nejen k oslavě Dne rodiny, ale hlavně k příležitosti ukončení celoročního environmentálního projektu s názvem „Město Tišnov“. Společně s rodiči, prarodiči a dětmi z naší mateřské školy jsme strávili příjemné odpoledne plné napětí, her a soutěžení, zakončené tradičním opékáním špekáčků. V úvodu společného setkání děti z hudebně-pohybového kroužku Zvoneček nejprve rodičům předvedly pásmo písní s pohádkovou a renesanční tematikou, poté byl paními učitelkami a dětmi rodičům krátce představen náš celoroční environmentální projekt. V něm se děti celý rok hravým a pohádkovým způsobem blíže seznamovaly s městem Tišnovem, s jeho historií, tradicemi i současnou podobou. V průběhu školního roku sbíraly střípky amuletu, který postupně rozkrýval tajemství kolem zmizení jeptišky z blízkého kláštera Porta coeli a odměnou za její vysvobození na děti právě v tento den čekalo nalezení dávno ztraceného královského pokladu. Ten prý kdysi ukradl a ukryl na Tišnovsku obávaný baron Trenck. Jeptišku Celestýnu se nám skutečně podařilo zachránit a k radosti všech dětí nám řekla, že se zmíněný poklad skrývá právě na naší zahradě. Bylo ale ještě nutné ho najít a dokázat baronu Trenckovi, který si pro něho také přišel, že si poklad opravdu zasloužíme. Protože však děti během roku pilně pracovaly, dozvěděly se o Tišnově mnoho nových a zajímavých informací a díky tomu teď své město více znají, baron Trenck se s nimi nakonec o svůj poklad rád rozdělil. Všichni si tak kouskem cenného drahokamu mohou tuto celoroční úspěšnou honbu za pokladem připomínat. Závěrem odpoledne pak děti měly možnost si zasoutěžit a změřit své síly v několika přichystaných disciplínách anebo si v zahradě jen pohrát a opéct na ohni špekáček. I přes rozmary počasí, v podobě občasné dešťové spršky, byla účast rodičů a dětí hojná a celé příjemné a napínavé odpoledne se velmi vydařilo. Jsme za tyto společné akce velmi rádi. Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci tohoto odpoledne nebo si jenom našli čas a přišli se pobavit a podpořit naši činnost. Děkujeme zejména členům z Klubu rodičů Na Paloučku, Tišnov, z. s., za jejich praktickou pomoc s přípravou, rodině Nečasových za herecké nasazení v roli jeptišky a barona Trencka, všem zaměstnancům za aktivní přístup i nachystané občerstvení.
Už nyní se těšíme na další společná setkání!

Renata Hančíková
Foto: Radim Strachoň

Další článek:
Předchozí článek: