Deváťáci se loučili se školou

Deváťáci se loučili se školou

Ještě před tím, než deváťáci definitivně opustili lavice Základní školy na nám. 28. října, museli se vypořádat se závěrečným úkolem, a to vytvořením a obhajobou závěrečné ročníkové práce. Po loňské zkušenosti, kdy jsme tento projekt vyzkoušeli, jsme se letos rozhodli v něm pokračovat. Žáci si mohli vybírat z velkého množství zajímavých témat, která pro ně připravili vyučující, případně také mohli pracovat na námětu vlastním. Často se zabývali svými koníčky, zájmy a zálibami nebo oblíbenými vyučovacími předměty. Pod vedením pedagoga, který byl i vedoucím ročníkové práce, nejdříve tvořili psanou formou. Důležité bylo zpracovat text přiměřeného rozsahu doplněný obrázky, grafy, citacemi a odkazy na použité zdroje. O tom, že různorodost témat byla opravdu velká, svědčí zajímavé názvy: „Hmyz jako potravina budoucnosti“, „Život hvězd“, „Tišnovský kras“ či „Vzpomínky na druhou světovou válku očima žijících pamětníků“.
Pro mnohé z žáků však byla nejtěžší závěrečná prezentace práce před svými spolužáky a učiteli. Budoucí studenti tak předvedli nejen znalosti ve zvoleném oboru, ale i schopnost práce v různých programech a nabyté znalosti v oblasti IT. Sami si tak rovněž mohli vyzkoušet, jaké to je, stát za katedrou a prezentovat svoje vědomosti spolužákům, kteří často na závěr reagovali všetečnými dotazy. Nutno říci, že se téměř všichni zhostili tohoto úkolu velmi dobře a dokázali svým výkladem zaujmout publikum. Byl to jistě dobrý start pro příští již mnohem samostatnější studium na středních školách. Přejeme všem v dalším vzdělávání mnoho úspěchů.
Radmila Zhořová, ředitelka školy
Foto: Radmila Zhořová

Další článek:
Předchozí článek: