Dva roky městské policie v Tišnově

Dva roky městské policie v Tišnově

Vážení občané,

tímto článkem bych chtěl trochu odlehčit našemu „masírování“ paragrafy, zákony a nařízeními, kterými Vás neustále zásobujeme. Určitě není od věci se dozvědět o práci strážníků v Tišnově něco víc než jen to, že nás vidíte „slídit“ kolem špatně zaparkovaných vozidel. Dalším důvodem je i to, že v červnu to jsou již dva roky od vzniku Městské policie Tišnov.

Městská policie se v Tišnově zabývá, kromě zmiňované problematiky parkujících vozidel, širokou škálou jiných činností, které nejsou tolik vidět a o nichž se mluví a ví pouze mezi zúčastněnými a zasvěcenými. Prioritní je pro strážníky preventivní činnost v oblasti bezpečnosti a dopravní výchovy především u dětí, nevyjímaje ochranu a bezpečnost seniorů. Pravidlem se již staly besedy s nově nastupujícími prvňáčky na základních školách zaměřené na bezpečné chování dětí doma, venku, na cestě do školy, při setkání s agresivními zvířaty, ale i lidmi, při nálezu injekčních stříkaček a jiného infekčního materiálu. Samozřejmostí je seznámení dětí s telefonními čísly tísňových linek integrovaného záchranného systému, včetně správného volání na ně, dále obeznámení s existencí a účelem linky bezpečí. V jarních měsících, před blížícími se letními prázdninami, probíhají zase besedy zaměřené na dopravní výchovu s tématy, jak správně užívat chodníky, přechody pro chodce a jiné komunikace nebo jak jezdit na jízdním kole a na co všechno přitom pamatovat.

Strážníci také besedují se seniory s cílem seznámit je se zásadními změnami v dopravní problematice. Nejdiskutovanějším tématem je nabízení zboží a služeb od nepoctivých prodejců. Díky duchapřítomnosti některých seniorů, kteří se na městskou policii včas obrátili, se strážníkům již v několika případech podařilo zasáhnout proti těmto praktikám přímo v domácnostech a potažmo ušetřit občanům nemalé starosti a finance.

Velice zábavné a zajímavé bylo „popovídání“ s těmi nejmenšími, s dětmi v mateřských školách. V MŠ U Humpolky a Jezírko při RC Studánka, kam jsme byli pozváni, si děti mohly osahat služební vozidlo, seznámit se s vybavením strážníků a probrat s námi své problémy a postřehy. Prevence, a především ta u dětí, se nedá ničím nahradit a v každém případě se vyplatí.

Při svých pochůzkách městem mj. vyhledáváme vraky vozidel, které kolikrát hyzdí okolí, stávají se nebezpečnými z hlediska ochrany životního prostředí i pro naše děti a v neposlední řadě zabírají parkovací místa, kterých je ve městě v některou denní dobu nedostatek. Za dobu naší působnosti se nám podařilo nalézt a tlakem vyvinutým na majitele přispět k odstranění několika desítek takovýchto vraků z parkovišť a tím přispět k obnovení plného počtu parkovacích míst. V roce 2015 bylo ze strany města přistoupeno i ke dvěma případům odtahu vraků, které hyzdily město již několik let a majitelé se z nějakého důvodu odmítali se svými „miláčky“ rozloučit obvyklým způsobem.

Neméně důležitou složkou práce strážníků městské policie je také odchytávání toulavých a agresivních psů, popř. jiných zvířat, v zimních měsících zjišťování sjízdnosti komunikací, schůdnosti chodníků a vyhledávání černých skládek. Zjištěné nedostatky ihned předáváme kompetentním orgánům.

V rámci prevence kriminality a ochrany veřejného pořádku kontrolujeme parky a dětská hřiště. Na těchto místech zjišťujeme stav vybavení a vyhledáváme použité injekční stříkačky a jiný infekční materiál, který sbíráme a následně postupujeme k likvidaci. Nebezpečí plynoucí při nálezu takovéhoto materiálu dětmi není ani třeba připomínat. Za tímto účelem předáváme informace rodičům a občanům jak v médiích, tak v mateřských školách. Jedná se o desítky nálezů a touto cestou bychom chtěli poděkovat všem z řad učitelek mateřských škol, samotných dětí a občanů, kteří nám volají a upozorňují nás na nálezy, abychom mohli podniknout kroky k jejich likvidaci.

V rámci svých oprávnění poskytujeme různé asistence úředním osobám při jednání s agresivními osobami, při vyklízení bytů a obdobných činnostech a ve spolupráci s Policií ČR se podílíme na odhalování a získávání poznatků k páchání trestné činnosti a společně s republikovou policií se tak snažíme přispět k bezpečí v Tišnově.

V roce 2016 spustila Městská policie Tišnov pro občany bezplatný registr jízdních kol. Registrace jízdního kola není lékem proti krádežím, ale jen další překážkou položenou do cesty lidem, pro které se staly krádeže způsobem obživy nebo přivýdělku. Své kolo si můžete zaregistrovat každou středu od 7.00 do 17.00 hod. na služebně MP Tišnov nebo po telefonické domluvě i v jiné dny. Registr je současně k dispozici Policii ČR.

Velmi důležitou součástí naší práce je snaha přispět k právnímu vědomí občanů tím, že je v tisku seznamujeme s platností jednotlivých právních norem, které ovlivňují náš každodenní život, a současně tímto způsobem poukazujeme na bolavá místa a jednání zejména těch občanů, kterým respektování právních norem činí problémy. Touto naší snahou chceme občany částečně uchránit před zbytečným jak časovým, tak finančním zatížením.

Věříme, že se nám přiblížením zlomku naší činnosti alespoň zčásti podaří rozptýlit u některých všeobecně zažitý názor, že „měšťáci“ jsou zde od toho, aby plnili městskou pokladnu penězi za pokuty. Není to pravda a mohu s čistým svědomím říci, že nejsme továrna na peníze, ale že naším hlavním posláním a cílem vedení města je bezpečný a klidný život občanů. Samozřejmostí při naší práci je úsměv a slušné jednání se všemi, kteří si to zaslouží. Případné dotazy rádi zodpovíme osobně nebo na tel. 603 577 252, popř. e-mailem policie@tisnov.cz. Děkujeme za projevenou důvěru.

Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov
Foto: archiv Městské policie Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: