Rekonstrukce komunikací v lokalitě Za Mlýnem

Rekonstrukce komunikací v lokalitě Za Mlýnem

V polovině června byla dokončena první etapa prací na rekonstrukci komunikací v lokalitě Za Mlýnem, a to ulice Ke Střelnici, Za Krétou a Za Mlýnem. Akce byla realizována ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko a zahrnovala novou splaškovou kanalizaci, rozšíření vodovodu, nové povrchy komunikací, chodníků, parkovacích stání, veřejné osvětlení, kabelizaci nízkého napětí a přeložky sdělovacích kabelů.
Na tyto práce navazuje probíhající druhá etapa, výstavba chodníku podél silnice II. třídy směrem na Deblín. Zde spolupracujeme s obcí Předklášteří a Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko. Jedná se současně o stavbu splaškové kanalizace a vodovodního řadu, kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení, kabelizaci nízkého napětí a vyvolané přeložky stávajících inženýrských sítí. Předpoklad dokončení stavby je 30. září 2016.
Zhotovitelem prací je společnost MERTASTAV  s. r. o. se sídlem v Předklášteří a stavební náklady města na tento projekt činí 16,1 milionu korun.
Třetí etapou bude výstavba nového mostu přes potok Závistku, který je v havarijním stavu. S jeho rekonstrukcí se započne po letní sezóně na koupališti. Nejdříve bude postaveno provizorní přemostění, až poté se stávající most uzavře, zbourá a bude postaven nový. Náklady na nový most předpokládáme ve výši čtyř milionů korun.

Barbora Gottwaldová, Odbor investic a projektové podpory
Foto: Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: