Putování za Pohádkou máje

Putování za Pohádkou máje

Kdo by neměl rád tajemství? Byť malá, ale přesto schopná rozeznít strunu fantazie, dát prostor imaginaci a vést člověka ruku v ruce se vzrušením z postupného objevování za poznáním…
V duchu odhalování tajemství se počátkem června uskutečnil výlet budoucích ošetřovatelek a ošetřovatelů ze SŠ a ZŠ Tišnov. Týden před samotným výletem dostali žáci k dispozici několik indicií a dobrodružství mohlo začít. Bylo jen na důvtipu mladých objevitelů, zda se jim podaří zjistit cíl cesty, a přestože poskytnuté nápovědy byly vskutku rafinované, část trasy se jim skutečně odhalit podařilo.
Putování Podkomorskými lesy měly děti ozvláštněno výkladem o životě a díle Viléma Mrštíka a především děvčata se posléze nechala unášet fantazií při vyprávění příběhu lásky Ríši a Heleny. Ztvárnění imprese, tak vlastní samotnému příběhu, se v okolní přírodě stalo skutečným prožitkem a všem již bylo jasné, že cílem tajného výletu je dvojice studánek nesoucích jména hlavních postav Mrštíkovy Pohádky máje.
„Vtom za hlubokého ticha v lese ve svatém shovění stinného úvalu po levé straně ozval se slavík, pak druhý. Zprvu v ostýchavých, nesmělých a krátkých větách, pak silněji a silněji, až se rozezpíval jimi celý háj…“
(Vilém Mrštík, Pohádka máje)

Jiřina Skočíková
Foto: archiv školy

Další článek:
Předchozí článek: