Výběrová řízení města

Výběrová řízení města

MĚSTO TIŠNOV VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa

projektový manažer
(referent Odboru investic a projektové podpory)

Více informací naleznete na stránkách www.tisnov.cz.

 

MĚSTO TIŠNOV VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa
(na dobu určitou – po dobu dlouhodobé nepřítomnosti)

referent odboru sociálních věcí – sociální kurátor a sociální pracovník v přenesené působnosti

Více informací naleznete na stránkách www.tisnov.cz.

 

MĚSTO TIŠNOV VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa
(na dobu určitou – po dobu dlouhodobé nepřítomnosti)

referent Odboru správy majetku a komunálních služeb

Více informací naleznete na stránkách www.tisnov.cz.
MĚSTO TIŠNOV VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa
(na dobu určitou – po dobu dlouhodobé nepřítomnosti)

referent Odboru územního plánování
s pracovní náplní
pořizování územně analytických podkladů a práce v GIS

Více informací naleznete na stránkách www.tisnov.cz.

Další článek:
Předchozí článek: