I. dětská sportovní olympiáda v Brně

I. dětská sportovní olympiáda v Brně

Od letošního ledna funguje v Tišnově sportovní oddíl projektu Lokomoce, který vznikl díky neuroložce MUDr. Jaroslavě Chlupové z Brna. Ta se vzhledem ke své praxi a zkušenostem z posledních let rozhodla udělat něco s narůstajícím trendem pohybových vad a problémů současných dětí a mládeže. Rozjela tedy v Jihomoravském kraji projekt, který je zaměřen na správné pohybové stereotypy a obnovení funkčnosti pohybového aparátu dětí i dospělých. Za podpory její sestry Ing. Vladimíry Knoflíčkové vznikl i v Tišnově oddíl dětí předškolního a mladšího školního věku, který se jednou týdně schází v tělocvičně ZŠ Smíškova a cvičí pod jejím vedením a pod patronací paní doktorky Chlupové a jejího projektu Lokomoce. Do tohoto projektu se zapojila také ZŠ a MŠ v Předklášteří, brněnské školky a přípravka fotbalové Zbrojovky Brno. Semináře s praktickými ukázkami cvičení pak probíhají v celém kraji, jsou určeny zejména pro učitele MŠ a ZŠ a trenéry sportovních oddílů, rodiče a další zájemce o zdravý pohyb.
V sobotu 12. června se oddíl tišnovských dětí i školka z Předklášteří zúčastnily prvního ročníku Dětské sportovní olympiády projektu Lokomoce v Brně. Tišnov reprezentovalo šestnáct dětí, byli mezi nimi i tříletí, a přivezly si medaile, pohár za krásné druhé místo i spoustu zajímavých cen. MŠ Předklášteří obsadila třetí místo. Kromě cen si také rodiče malých soutěžících odnesli dobrý pocit z toho, že dělají něco pro jejich zdraví a vhodně s nimi tráví svůj volný čas. Olympiádu zaštítilo město Brno, moderoval ji Ondřej Urban z Evropy 2, a co je hlavní, medaile děti obdržely od zlaté olympijské vítězky z roku 1948 paní Věry Růžičkové.
Děkujeme za možnost zúčastnit se, ZŠ Smíškova za prostory a pomůcky ke cvičení, sponzorům za finanční podporu projektu a zejména rodičům dětí za to, jak se ke zdraví svých potomků staví. Malým závodníkům pak patří gratulace za nadšení, výdrž a sportovní výkony! Bližší informace o projektu na www.lokomoce.cz, vladimira.knoflickova@fincentrum.com.

Kamila Marek Ševčíková
Foto: Martina Ochotna

Další článek:
Předchozí článek: