Územní plán byl projednán zcela transparentně a podle pravidel

Územní plán byl projednán zcela transparentně a podle pravidel

Ve svém příspěvku popisuje pan Jiří Blaha, ze svého pohledu, okolnosti opakovaného projednání návrhu nového územního plánu našeho města. Na tyto informace si dovolujeme zareagovat, přesto to činíme jen velmi stručně a zejména věcně.
Nejprve je třeba jasně konstatovat, že oznámení o veřejném projednání bylo zveřejněno včas a v souladu se zákonem nejen na úřední desce. Nad rámec této povinnosti zveřejnilo město Tišnov informaci v dostatečném předstihu na všech veřejných plakátovacích plochách města, dne 23. března 2016 také na webových stránkách města a na Facebooku, kde byl příspěvek zobrazen více než devíti stům uživatelů. Samotnou nízkou účast na opakovaném veřejném projednání přisuzujeme zejména tomu, že všem předchozím smysluplným námitkám bylo vyhověno.
Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti dokumentace vzniklo v textové části projednávaného dokumentu několik nepřesností, za jejichž odhalení veřejnosti děkujeme, a do doby schválení nového územního plánu Zastupitelstvem města Tišnova budou tyto doplněny.
Podstatou celé věci je však skutečnost, že město nový územní plán prostě potřebuje. Právě jeho přijetím budou ochráněny zájmy většiny občanů a regulována výstavba v místech, kde dosud účinná regulace v podstatě neexistovala, zejména v lokalitě Hony za Kukýrnou. Na schválení tohoto dokumentu jsou přímo navázané i další investiční akce města. Nový územní plán je podle nás zárukou dalšího možného rozvoje města, který zohlední vyvážení soukromých i veřejných zájmů jednotlivých subjektů. Dejme proto novému územnímu plánu šanci.
Karel Souček, místostarosta
Foto ilustrační

Hlavním sponzorem webové verze pro Červen 2016:

Další článek:
Předchozí článek: