OPRAVY VÝTLUKŮ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

OPRAVY VÝTLUKŮ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Koncem května 2016 začnou v Tišnově a v místních částech opravy výtluků komunikací tryskovou metodou. Opravovány budou místní komunikace ve vlastnictví města. Ostatní silnice II. a III. třídy bude postupně opravovat Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, a to dle svého harmonogramu oprav komunikací. Respektujte, prosím, případné dopravní značení a pokyny pracovníků údržby komunikací.

Jiří Kubíček, Odbor správy majetku a komunálních služeb
Autor fotografie: Jiří Kubíček

Hlavním sponzorem webové verze pro Červen 2016:

Další článek:
Předchozí článek: