Jak jsme volili do Senátu 1996–1998

Jak jsme volili do Senátu 1996–1998

Letošní rok je opět rokem volebním. Ve dnech 7. až 8. října se v celé republice uskuteční volby do krajských zastupitelstev a v jedné třetině volebních obvodů, mezi něž tentokrát patří i ten náš (č. 55), proběhnou i volby senátní, jejichž druhé kolo by se konalo o týden později. Nebude tedy od věci, podívat se v nejbližších čtyřech číslech Tišnovských novin na to, jak se u nás do těchto orgánů volilo v předcházejících létech. Začněme horní parlamentní komorou.
1996
Do Senátu Parlamentu České republiky se poprvé volilo 15. až 16. listopadu 1996, a to ve všech 81 volebních obvodech. Jedna třetina z nich ustavila volbami své senátory na šest let, druhá na čtyři roky a třetí pouze na dvouleté období. V našem případě šlo o tu nejkratší variantu a vybíralo se z šesti kandidátů. Byli jimi Jiří Březa (ODA), Pavel Pavlík (KSČM), Miroslav Richter (nezávislý), Zdeněk Stránský (ČSSD), Vlasta Svobodová (ODS) a za minulého režimu zakázaný spisovatel Jan Trefulka (Moravskoslezská koalice). V Tišnově dostali v prvním kole nejvíce hlasů Svobodová (39,42 %) a Stránský (21,89 %), místo něj ale v rámci celého obvodu postoupil do druhého kola, které se konalo 22. až 23. listopadu, komunistický kandidát Pavlík (v Tišnově jen 13,49 %), který Stránského předstihl asi o 1,5 %. Ve druhém kole už Svobodová vyhrála jednoznačně (v Tišnově 62,65 %, celkově 59,71 %). Volební účast v osmi tišnovských okrscích byla v prvním kole 35,42 % a ve druhém kole 33,38 %. V obou termínech se sice volilo pouze do Senátu, ale napoprvé ještě občané projevovali přece jen docela solidní chuť svými hlasy výsledek voleb ovlivnit. Zvláště v případě rozhodujícího kola šlo o volební účast, která je dnes už naprosto nepředstavitelná.
V listopadových Tišnovských novinách 1996 se před volbami stručně představili ze všech kandidátů pouze Březa a Richter, kterým tato aktivita, jak vidno, k žádnému úspěchu nepomohla. V témže čísle byl ale zajímavý krátký příspěvek podepsaný jménem RNDr. Alena Žižkovská: „… Ačkoliv patřím k jiné koaliční straně v našem městě, přesto chci upozornit na klady kandidátky ODS RNDr. Vlasty Svobodové. Je to moje dřívější kolegyně, geoložka, která v době minulé neohroženě čelila komunistickému režimu a dnes se řídí heslem, že politiku nedělá pro líbivost, ale pro prospěšnost lidí…“
Vlasta Svobodová (* 1937) působila před svým zvolením jako konzultantka geologie, v Senátu pak pracovala ve Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. V následujících volbách již nekandidovala, v letech 2002 až 2006 zastávala funkci místostarostky městské části Brno-střed.
1998
Po dvou letech jsme do Senátu volili znovu, tentokrát již na plnohodnotné šestileté funkční období. Volby se konaly 13. až 14. listopadu 1998 (druhé kolo o týden později) a kandidovali v nich Václav Benda (4koalice), Jiří Bílý (Moravané), Stanislav Fiala (ČSSD), opět Pavel Pavlík (KSČM) a Tomáš Julínek (ODS). Výsledek byl podobný tomu o dva roky dříve. V Tišnově skončil za Julínkem (34,21 %) člen KDU-ČSL Benda (24,41 %), ale opět se místo něj probojoval do druhého kola komunista Pavlík (v Tišnově 17,17 %) a znovu zhruba o 1,5 %. Také tentokrát vyznělo „finále“ jednoznačně pro kandidáta ODS – Julínek dostal v Tišnově 63,34 %, celkově 57,03 %. Volební účast byla v Tišnově v prvním kole 40,98 % (v tomtéž termínu se volilo i do městského zastupitelstva), ve druhém kole pak už pouze 23,11 %.
Propagace kandidátů v Tišnovských novinách už byla přece jen výraznější než o dva roky dříve. V 19. čísle se v inzertní části listu představili Fiala, Pavlík a Benda; ten navíc i ve speciální volební příloze, která ale byla jinak věnována spíše komunálním volbám. Stanislav Fiala na stránkách TN zval i na besedu s voliči týden před volbami v sále tišnovského MěKS za účasti tehdejšího ministra obrany Vladimíra Vetchého.
Tomáš Julínek (* 1956) je povoláním lékař, před vstupem do politiky působil ve své profesi v Jevíčku, Brně a Ivančicích, kde byl ředitelem nemocnice. V Senátu zastával funkci předsedy Mandátního a imunitního výboru a předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. A protože kandidoval, a opět úspěšně, také o šest let později, dočteme se o něm další podrobnosti i za měsíc, kdy se budeme věnovat volbám do Senátu v letech 2004 a 2010.
Václav Seyfert, redaktor TN
Autor fotografie: Vladimíra Mašínová

Hlavním sponzorem webové verze pro Červen 2016:

Další článek:
Předchozí článek: