Dlouholetá spolupráce ZŠ Deblín a Domova sv. Alžběty na Žernůvce

Již třetím rokem se konají pravidelné návštěvy žáků letošní osmé třídy ze ZŠ Deblín v Domově sv. Alžběty na Žernůvce – domově pro seniory, jehož zřizovatelem je Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně. Navázali tak na předešlou spolupráci mezi naší školou a domovem, která spočívala v nepravidelných návštěvách o Vánocích a Velikonocích. Také především na úspěšný koncert s názvem „Populární hudba dvou generací“, který pořádali jejich o rok starší spolužáci na jaře 2013 pro klienty s rodinami a na němž vystoupili sami žáci.
Díky kladným odezvám se rozhodli na tuto spolupráci navázat a zintenzivnit ji – pořádat akce každý měsíc. Žáci pro klienty chystají nejrůznější aktivity, které s nimi následně i absolvují. V rámci této spolupráce vznikly například hudební nástroje, zvětšené verze nejoblíbenějších deskových her nebo sborník složený z příběhů klientů, jazykolamů, vtipů, básniček a hádanek, na které senioři vzpomínali při společném vyprávění. V květnu 2015 se na zahradě Domova sv. Alžběty konala zahradní slavnost „Labyrint vzpomínek“, kde žáci svoji činnost prezentovali před svými příbuznými, klienty, jejich rodinami a širokou veřejností. V letošním školním roce se k nim přidali žáci páté třídy, kteří by v této činnosti měli pokračovat v budoucnu a kteří se tak jako jejich starší kamarádi prostřednictvím těchto návštěv učí respektu, toleranci a především se snaží přinést radost starším, mnohdy nemocným lidem.
Jitka Eliášová

Hlavním sponzorem webové verze pro Červen 2016:

Další článek:
Předchozí článek: