O majetku města a investicích s Karlem Součkem

O majetku města a investicích s Karlem Součkem

Pane místostarosto, dnes se budeme po delší době bavit o majetku města, a proto moje první otázka míří na hotel Květnice. Jaké bude další využití prostor pod hotelem, vedle České spořitelny, které už delší dobu zejí prázdnotou?
Nechci to zakřiknout, ale po více než půlročním jednání dochází k tomu, že si Městské kulturní středisko pronajme bývalou pivnici či hernu, dříve mj. i prodejnu obuvi, a doufám, že se nám zde podaří vybudovat moderní informační centrum. Na tento záměr necháváme zpracovat projekt stavebních úprav a doufáme, že se nám tam vejdou i veřejné záchody nebo také půjčovna kol. Předpokládám, že v příštím roce dojde i k opravě fasády hotelu Květnice, čímž bychom získali stavbu, která se bude moci rovnat opravené radnici a bude lákadlem i pro návštěvníky města. Vloni totiž došlo k sanaci a vysušení zdiva, takže nové fasádě by již nemělo nic bránit.

Obyvatelé Klucaniny zaznamenali v posledních týdnech v objektu restaurace v areálu letního kina rozsáhlé stavební úpravy. Co zde nyní bude a jaký je další záměr města?
Tyto prostory nyní upravují dva nájemci s tím, že část objektu, někdejší restauraci, která dříve pravděpodobně nesplňovala představy všech občanů, opravila společnost Gastro Sklep, přičemž se na rekonstrukci podílí tento nájemce vlastními prostředky a část financuje i město. Cílem bylo tuto restauraci nejen zmodernizovat, ale zvednout i úroveň služeb nabízených občanům a toto se, myslím, ve velmi krátkém čase podařilo. V druhé části objektu bývalé sauny vzniká jeden z dalších tišnovských minipivovarů, který by podle záměru měl již od léta vyrábět další tišnovské pivo. Nájmy obou částí objektu jsou nastaveny na dobu šesti let i s ohledem na zamýšlený projekt revitalizace celého areálu letního kina.

Celou zimu až do současné do léta dokončit? doby probíhají intenzivní práce v lokalitě Za Mlýnem. V jaké fázi nyní stavba je a stihne se všechno ?
Začnu od druhé části otázky. Stihnout se to musí, i kdybychom měli ty dlaždice nosit sami. Po dohodě se zhotovitelem bylo konstatováno, že tento ukončí výstavbu komunikací nejprve v ulici Ke Střelnici a Za Mlýnem, a to do první poloviny května, a poté opustí areál koupaliště, kde je nyní umístěno zařízení staveniště a sklad materiálu. Následně dojde k vyčištění areálu koupaliště a přípravě na letní provoz. Nově bude mít koupaliště přípojku kanalizace, která se napojí na novou kanalizační síť. Odpadnou tak každodenní vyvážky naplněného septiku z areálu koupaliště. V květnu se bude následně dokončovat dlažba v ulici Za Krétou, což by nemělo provoz koupaliště omezit. V ulici Ke Střelnici pak bude asfaltový povrch, stejně jako v části ulice Za Mlýnem. Ty části, kde bude dlažba, byly takto naprojektovány kvůli následným případným opravám a také z prostorových důvodů, neboť někde by bylo asfaltování velmi složité. Změn si tedy všimne každý, kdo pravidelně jezdí po cyklostezce do Březiny nebo směrem na Deblín.

Všichni však asi nevědí, že nemalý počet domů u silnice směrem na Deblín patří do katastru obce Předklášteří a nejsou částí města Tišnova.
Je to přesně tak. Část od křížku směrem k lesu patří obci Předklášteří, jedná se o asi šest nebo sedm nemovitostí. My však budeme budovat chodník i pro příchod k těmto nemovitostem, protože silniční provoz ve směru na Deblín se zvyšuje a bezpečnost chodců je pro nás důležitá.

A neuvažuje se o případném připojení této části obce Předklášteří k Tišnovu?
Myslím, že letos, popř. v příštím roce, by se mohl převod těchto domů pod Tišnov podařit. Zkouší se to už odhadem patnáct až dvacet let a pro občany současného Předklášteří to představuje problém, zvlášť pokud je hledá někdo, kdo to tu nezná. Myslím si, že obyvatelům těchto nemovitostí by změna prospěla. Rozhodující však je, aby zastupitelstva Tišnova i Předklášteří vyslovila s touto změnou svůj souhlas.

Chystá město v nejbližší době prodej nějakého nemovitého majetku?
Diskutuje se o prodeji dvou nemovitostí, první je na ulici Klášterská, vedle skautského domu, kdy byl již jednou záměr vyvěšen, ale nabídnutá cena se neblížila zpracovanému úřednímu odhadu a záměr byl proto zrušen. Po rozšíření této nemovitosti o pozemek ve dvoře by se mohla cena nemovitosti zvýšit a možná by projevilo zájem více investorů. Město dále uvažuje o prodeji objektu na ulici Brněnská č. 2. Vloni v zimě o tuto nemovitost projevila zájem nezisková organizace napojená na norské fondy, která zde hodlala vybudovat kulturní centrum severské kultury, ale nabídnutá cena byla velmi nízká a z prodeje sešlo. Letos chystáme prodej prostřednictvím elektronické aukce a věříme, že nabídnutá cena, resp. zisk bude slušný a bude použit na další rozvoj města.

Navážu na rozvoj a zeptám se, zda i v letošním roce bude prováděna rekonstrukce některých ulic?
Každopádně bychom rádi letos zahájili i dokončili rekonstrukci ulice Dobrovského a na ni navazující uličky, která se označuje jako „Bezejmenná“. Zde dojde ke kompletní rekonstrukci inženýrských sítí, kterou bude financovat Svazek vodovodů a kanalizací, a následně bude provedena renovace komunikací a osvětlení ze strany města Tišnova. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby a věříme, že jak dodavatel, tak cena budou pro město akceptovatelní a akce bude do října 2016 ukončena. Musíme brát v úvahu i to, že příští rok chceme ve spolupráci se Správou a údržbou silnic JmK rekonstruovat ulici Brněnská a bylo by dobré, aby návaznost na tuto stavbu byla připravena.

Na úplný závěr se zeptám, protože vím, že jste zdatný cyklista, kam byste čtenářům doporučil výlet na kole a proč?
Milovníkům horských kol bych doporučil cestu proti proudu řeky Svratky až do Nedvědice, která je hezká zejména v jarním období. A těm, kdo raději jezdí na silničních kolech, bych doporučil cestu z Tišnova přes Nedvědici do Štěpánova, poté táhlým stoupáním do Tasovic a Černovic a přes Lomnici údolím Besénku zpátky do Tišnova.

Roman Skřepek, vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů
Zdroj fotografie: Archiv Městského Úřadu Tišnov

Hlavním sponzorem webové verze zpravodaje pro Květen 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: