Lucemburkové jsou na cestě

Lucemburkové jsou na cestě

Klášter Porta coeli založený královnou Konstancií, vdovou po českém králi Přemyslu Otakarovi I., byl důležitým prvkem ve středověkém uspořádání Moravy. Král a císař Karel IV., jehož matkou byla Eliška Přemyslovna, si toho byl o století později plně vědom a dbal na potvrzení práv kláštera a jeho panství ve svém privilegiu. O Muzejní noci v sobotu 21. května se přijede do klášterního proboštství osobně přesvědčit, jestli jsou jeho příkazy jaksepatří vykonávány. Při té příležitosti si možná poslechne hudbu svého mládí a ochutná číši moravského vína nebo piva. Také zkontroluje, zda oděv na nové muzejní výstavě Lucemburkové a klášter Porta coeli odpovídá tomu, který se za jeho časů nosil. Komentované prohlídky výstavy se ujme možná některá z jeho manželek. Na Muzejní noci budou vystupovat tišnovská umělecká tělesa, ZUŠ a KVJ. Průvod Karla IV. s doprovodem na koních je vytvořen ve spolupráci s Rančem Loučka.
Slavnostní zahájení této nové výstavy se však bude konat o týden později, v neděli 29. května v 17.30 hodin. Proběhne v Podhoráckém muzeu, pobočce Muzea Brněnska, a také na klášterním nádvoří. Zde zazpívá Tišnovský sbor.
Syn Otce vlasti král Václav IV. se také zabýval moravskými záležitostmi. Tišnova se bezprostředně týká jeho listina, která městečku povolila první osmidenní trh výroční. A na trhovou slavnost o víkendu 5. a 6. srpna se přijede podívat v sobotu i Václav sám. Zhlédne s diváky rozmanité programy, středověkou hudbu s tancem, vše v prostředí jarmarku, kejklířů a šermířů. Tady se naskýtá příležitost pro Karasovo divadlo. Jedním koncertem do atmosféry dávných století v pátek vstoupíme, v sobotu projdeme průvodem z živého a rušného jarmarku do Předklášteří a na výstavu. V Porta coeli v sobotu večer v chrámu Nanebevzetí Panny Marie také druhý koncert vstup do historie zakončí. Na organizování této rozsáhlé akce se podílejí: město Tišnov, obec Předklášteří, Městské kulturní středisko Tišnov, Podhorácké muzeum – pobočka Muzea Brněnska, Farnost Předklášteří a cisterciácké opatství Porta coeli. Bližší informace budou k dispozici v dalších Tišnovských novinách. Už teď můžeme pozvat zájemce, aby se do průvodu přidali, kostýmy jsou vítány.
Irena Ochrymčuková, etnoložka Podhoráckého muzea v Předklášteří

Hlavním sponzorem webové verze zpravodaje pro Květen 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: