Extra třída sedmáků v Deblíně

Extra třída sedmáků v Deblíně

Letošní sedmáci ze Základní školy v Deblíně se zapojili, stejně jako jejich starší spolužáci v minulých letech, do projektu Extra třída, který je již čtvrtým rokem vyhlašován organizací EDUin a je finančně podporován Nadačním fondem Tesco. V listopadu jsme na něj získali podporu 30 tisíc korun a pustili jsme se do jeho řešení.
Projekt s názvem Řekni, kde ty děti jsou… se zabývá židovskou komunitou na Tišnovsku, zejména zkoumáním osudu lidí během druhé světové války. Výstupem našeho projektu bude pokládání tzv. kamenů zmizelých, což jsou vlastně dlažební kostky s mosaznou destičkou, na které jsou vyryty údaje o konkrétním člověku, jenž se stal obětí holocaustu či nacistického režimu. Následně jsou tyto kostky vsazeny do dlažby před poslední bydliště oběti či obětí.
Chtěli jsme se věnovat zejména židovským dětem. Vytipovali jsme si tedy celkem patnáct těch, které byly během druhé světové války odvlečeny do koncentračních táborů, kde většinou zahynuly. Vyvstaly ale před námi hned dva problémy. Ten první se týkal lokalit. Těchto patnáct námi vybraných dětí se totiž před transportem nacházelo v obcích Tišnov, Lomnice a Heroltice. Z časových i finančních důvodů bychom tolik kamenů zmizelých nezvládli položit. Druhý problém představoval fakt, že několik kamenů už umístěno bylo nebo se jejich položení plánuje. Zjistili jsme ale, že v Herolticích tyto kameny nejsou a ani se jejich umístění nechystá. V této obci se v době druhé světové války nacházela židovská rodina Goldmannových. Ti byli nejprve v roce 1942 deportováni do Terezína a následně roku 1944 do Osvětimi. Jedinou přeživší je paní Lidie Goldmannová, která nyní žije v Izraeli. Spojili jsme se tedy s vedením obce Heroltice, zda by mělo zájem s námi spolupracovat. Setkali jsme se s velmi kladným přijetím a na zasedání obecního zastupitelstva jsme se na všem domluvili. Heroltice navíc pořádají oslavy 700. výročí první písemné zmínky o obci, kam je pozvána také paní Lidie Goldmannová, se kterou bychom se velmi rádi setkali, a myslíme, že by to bylo důstojné uctění památky jejích příbuzných.
Srdečně Vás tedy zveme v sobotu 21. května na oslavu založení obce Heroltice, která se koná od 10.30. Těšit se můžete na bohatý program a občerstvení. Začneme ve 13.00 vysazením památné lípy, u které bude položeno šest kamenů zmizelých k uctění památky rodiny Goldmannovy. Za spolupráci a podporu velmi děkujeme paní Barboře Antonové z Lomnice, panu Borisi Baraku Selingerovi z Židovské obce v Brně a samozřejmě zastupitelstvu obce Heroltice. Minulé projekty byly velmi úspěšné a my doufáme, že i ten náš bude neméně zdařilý.
Pavlína Rohanová

Hlavním sponzorem webové verze zpravodaje pro Květen 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: