Máte chuť zažít souznění v kruhových tancích?

Máte chuť zažít souznění v kruhových tancích?

Karolína Krátká, Dana Jirkalová, Jana Koudelová, Zdeňka Dohnálková a Eliška Bartheldyová

Chcete si vyzkoušet tanec a zpěv, který spojuje lidi celého světa? Užít si to a nebýt posuzován? Pozvánka na kruhové tance platí pro všechny! Pro muže, ženy, páry i jednotlivce.
Není třeba žádná hudební ani taneční zkušenost, nevadí ani pohybové omezení. Tance jsou složeny z nenáročných pohybů, které se spolu se zpěvem pravidelně opakují. Tance jsou kruhové, takže není nutné mít s sebou partnera. V kruhu jsme si všichni rovni, všichni máme své místo, nezávisle na věku, titulech, fyzickém vzhledu či schopnostech. Zpěvem a tancem se otevíráme svému vnitřnímu světu. Skrze tanec v kruhu, oční kontakt, symbolické pohyby a střídání mužských a ženských hlasů se dostáváme blíže k sobě a zároveň vnímáme i skutečnost, že patříme k většímu celku. Je dobré nechat se inspirovat osudy kolem nás, ale přesto bychom největší úctu měli věnovat každý tomu svému příběhu.

Po celém světě se lidé vždy uměli radovat prostřednictvím pohybu. Pojďme si vyzkoušet skupinové tance, které propojují kultury celého světa. Vycházejí ze súfijské tradice, která věří, že pokud chceme žít v míru, je dobré studovat rozdílnosti náboženských a duchovních směrů a respektovat je. Čím více člověk pozná druhou kulturu a její tradice, tím snadněji ji může pochopit. Vždyť přeci všichni dýcháme a všem nám v hrudi tluče srdce…
Tradiční kruhové tance začal pořádat v šedesátých letech Murshid Samuel Lewis v Kalifornii, aby svým žákům přiblížil různé kultury. Později tvořil nové sestavy a inspiraci hledal po celém světě. Žáků přibývalo a stále jejich počet roste, díky čemuž se kruhové tance (Dances of Universal Peace) dodnes šíří napříč kontinenty (http://www.tanectelohlas.com).

Těšíme se na vás v pátek 22. dubna od 18.30 do 20.30 ve velkém sále MěKS. Oslavíme společně Den Země, setkání bude zaměřeno na tance přírodních národů uctívajících posvátnost přírody. Na závěr proběhne společné sdílení a plánování dalších setkání. Příspěvek činí 150 Kč/osoba.

Kruhové tance v Tišnově povede zkušená lektorka Dana Jirkalová z Prahy za hudebního doprovodu Jana Kramáře. Vzhledem k tomu, že bude do Tišnova cestovat z daleka, je nezbytné, aby se zájemci přihlásili předem, a to do 15. dubna.

Závazné přihlášky a další informace u Mgr. Elišky Bartheldyové, e-mail EliskaBar@seznam.cz, tel. 603 923 602, popřípadě je možné vhodit lísteček se jménem, telefonem a větou „Přihlašuji se na Kruhové tance 22. dubna“ do schránky spolku Za sebevědomé Tišnovsko na náměstí 28. října, č.p. 28, v průjezdu u lékárny Arnika.

Kruhové tance pořádá u příležitosti oslav Dne Země spolek Za sebevědomé Tišnovsko, z. s.

Další článek:
Předchozí článek: