KOLIK MÁ TIŠNOV OBYVATEL?

KOLIK MÁ TIŠNOV OBYVATEL?

Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

Průměrný věk Tišnováka byl na počátku letošního roku 41,20 let. Nejstaršímu občanovi bude letos rovných 100 let a dalších 8 občanů je narozených v rozmezí let 1917 – 1921.

V roce 2015 se v Tišnově uskutečnilo 80 sňatků, z toho bylo 63 sňatků civilních a 17 církevních (údaje jsou za celý správní obvod matričního úřadu Tišnov). Mezi stálé obyvatele města loni přibylo 119 novorozených dětí, oproti tomu zemřelo 91 občanů. Zajímavá jsou také čísla spojená s migrací obyvatel. Z jiných obcí se do Tišnova k trvalému pobytu přihlásilo 307 lidí, zatímco 221 občanů se odstěhovalo jinam. V rámci města pak změnilo během roku 2015 adresu trvalého pobytu 219 občanů.

V Tišnově tak k 31. prosinci 2015 žilo 9.180 obyvatel, z toho 165 cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem. Ženy v Tišnově stále vedou nad muži – k uváděnému datu jich bylo o celých 13 % více.

Další článek:
Předchozí článek: