Pozvánka na vyhlášení nejlepších sportovců města Tišnova za rok 2015

Pozvánka na vyhlášení nejlepších sportovců města Tišnova za rok 2015

Daria Švecová, referent Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

Komise sportovní Rady města Tišnova připravuje “Vyhlášení nejlepších sportovců města Tišnova za rok 2015”.
V této souvislosti oslovujeme představitele sportovních klubů či sdružení působících ve městě Tišnově, aby navrhli osobnosti, které by mohly být takto oceněny. Každý klub může navrhnout až 3 sportovce, tým, funkcionáře nebo trenéra v libovolné kategorii (nerozlišuje se, zda jde o mládež či dospělé). Nominace nejsou povinné – je to na zvážení klubu.

V nominaci uveďte, prosím, název klubu, jméno a příjmení sportovce a stručné zdůvodnění nominace – tj. úspěchy, kterých sportovec v roce 2015 dosáhl.
Nominace doručte, prosím, v termínu do 8. 4. 2016 e-mailem na daria.svecova@tisnov.cz, případně osobně na podatelnu MěÚ Tišnov či poštou na adresu Městský úřad Tišnov, nám. Míru 111, Tišnov, 666 19.
“Vyhlášení nejlepších sportovců města Tišnova” bude prezentováno v regionálních médiích. Vyhlášení a ocenění nejlepších sportovců proběhne v pondělí 18. 4. 2016 v 17.00 hod. v kině Svratka.

 

Další článek:
Předchozí článek: