Výroční schůze

Výroční schůze

Ludmila Cvrkalová, Svaz tělesně postižených
Autor fotografie: Květa Menšíková
Svaz tělesně postižených z. s. Tišnovska měl 18. února výroční schůzi. Konala se v Podhorácké restauraci, kde nám personál připravil pěkné prostředí a zajistil obsluhu všech přítomných, kterých přišlo celkem šedesát šest. Jsme rádi, že senioři mají zájem se setkávat na našich akcích. Předsedkyně paní K. Menšíková seznámila přítomné s prací a akcemi STP v uplynulém roce a předložila plán na letošek, kdy se uskuteční besedy, přednášky a zájezdy, o něž je vždy velký zájem. Vyzdvihla dále i finanční dotaci MěÚ na tyto akce. Po schůzi jsme se přesunuli do DPS, kde jsme se pobavili při maškarní zábavě. Čekala nás dobrá hudba, její poslech, tanec, bohaté občerstvení až do osmnácté hodiny, zkrátka dobře prožité odpoledne. Věříme, že takových bude v tomto roce více. Těšíme se na vás všechny, kdo chcete prožívat spolu s námi příjemné dny.
Více fotografií je ke zhlédnutí na facebookových stránkách STP, místní organizace Tišnovsko.

Další článek:
Předchozí článek: