Knihovna – zábava, informace i vzdělávání pod jednou střechou

Knihovna – zábava, informace i vzdělávání pod jednou střechou

Tišnovská knihovna byla založena v roce 1884 a s výjimkou období 1. světové války a doby krátce po ní, kdy byla její činnost zastavena, sloužila a slouží svým občanům bez přestávky. Od samého počátku byla obecní, v roce 1963 pak přešla pod správu Okresní knihovny Brno-venkov, aby se v roce 2003 jejím zřizovatelem stalo opět město Tišnov. V polovině loňského roku byla rozhodnutím zastupitelstva předána pod správu Městského kulturního střediska Tišnov a stala se tak jeho součástí.

Profil knihovny je multioborový: kulturní, vzdělávací, informační, volnočasový, sociální. Odtud tedy vyplývá také široká škála služeb, které lze v knihovně čerpat.

Co všechno tedy knihovna svým klientům nabízí?

Základní službou je půjčování krásné i naučné literatury, novin a časopisů, mluveného slova, e-knih, přístup do sítě internetu, zprostředkování meziknihovní výpůjční služby. Novinkou od loňského roku je přístup do databáze Anopress (obsahuje plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací a zprávy z internetových serverů) a právní databáze Codexis (komplexní právní systém pokrývající problematiku národní legislativy a legislativy EU, obsahuje právní předpisy včetně novelizací i judikaturu).

Velkou měrou se knihovna věnuje kulturním a vzdělávacím aktivitám zaměřeným jak na dětskou, tak na dospělou populaci.

Oddělení pro dětské čtenáře nabízí rozsáhlou řadu besed a informačních lekcí, společných čtení, dílen a výstav. Ve spolupráci s učitelkami mateřských škol přivádí k četbě ty nejmenší. Pro prvňáčky pořádají Vítání prvňáků mezi čtenáře knihovny. Pravidelně se zapojují do celostátních akcí a systematicky spolupracují se základními školami v místě i blízkém okolí. Mezi nejvýznamnější akce jistě patří Noc s Andersenem, Knihy mého srdce a Lovci perel. Pro druhý stupeň základních škol oddělení nabízí cyklus přednášek Na internetu bezpečně, kde se děti seznámí s balíkem rizik, jež na ně mohou v prostředí ICT číhat (kyberšikana, kybergrooming…), a dále pak povídání z oblasti mediální výchovy Jak nepodlehnout médiím a reklamě. Příjemné prostředí oddělení pro dětské čtenáře láká v jeho prostorách k trávení volného času čtením, hraním deskových her i setkáváním dětí a rodičů.

Vzdělávání dospělých patří již dlouhá léta k významným aktivitám knihovny. Oddělení pro dospělé čtenáře nabízí hned několik možností edukace. První z nich, a to Univerzita volného času, je netradiční formou zájmového celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost. Je určena zejména pro ty, kteří chtějí dobrovolně rozvíjet svou osobnost, jsou otevřeni novým informacím, moderním, třeba i odlišným názorům. Druhou možností je Virtuální univerzita třetího věku (VU3V), která představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce. Je založena na využití komunikačních technologií a internetu a didakticky přizpůsobena specifikům cílové skupiny – seniorům se zájmem o vzdělávání. Další eventualitou jsou kurzy trénování paměti, počítačové gramotnosti, cestopisné besedy a také letitý projekt Salonky.

V oblasti kulturních aktivit knihovna pořádá besedy se spisovateli, autorská čtení i zájezdy na divadelní představení.

Zaujala vás naše nabídka služeb a ještě nejste naším klientem? Využíváte jen některé nabízené aktivity? Nebo by vás zajímalo něco jiného? Ozvěte se nám!

 

Web: mktisnov.cz

Telefon: 549 121 001-5

E-mail: mktisnov@seznam.cz
Dagmar Kopřivová, vedoucí Městské knihovny Tišnov
Autor fotografie: Marie Šikolová

Další článek:
Předchozí článek: