Ulice Jungmannova zůstane i nadále jednosměrná

Ulice Jungmannova zůstane i nadále jednosměrná

V měsíci lednu 2016 proběhla ve spolupráci s Městskou policií Tišnov písemná anketa mezi obyvateli a podnikateli z ulic Jungmannova, Pod Květnicí a Halouzkova, která zjišťovala dopady nového zjednosměrnění ulice Jungmannova v celé její délce a s tím související názory občanů na toto dopravní řešení.

Ve výsledku disponujeme ohlasy 115 obyvatel a 14 podnikatelských subjektů. Mezi oslovenými mírně převažoval názor, že současné dopravní řešení je vyhovující (69), naopak menší část se vyslovila proti této změně (59). Jedna osoba se k této otázce nevyjádřila. S ohledem na převažující kladný názor a také na stanovisko Policie ČR, ve kterém dopravní inženýr označil šířku komunikace pro obousměrný provoz jako nedostatečnou, bude současný jednosměrný provoz i nadále zachován. Závěrem je třeba uvést, že většina respondentů ocenila zklidnění provozu v této ulici a také zvýšení počtu parkovacích míst.

Děkujeme všem respondentům za jejich odpovědi.

 

Roman Skřepek, vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů
Autor fotografie: Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: