Uplynulý rok v dopravě pohledem městské policie aneb Řidiči a přestupky

Uplynulý rok v dopravě pohledem městské policie aneb Řidiči a přestupky

Rok 2015 byl z pohledu Městské policie Tišnov plný změn a poznatků, především v dopravě a dopravní situaci ve městě.

Co se změnilo: Byla vybudována nová komunikace s dalšími parkovacími místy, nové záchytné parkoviště v ulici Na Loukách, zrekonstruováno autobusové nádraží a taktéž došlo k novému dopravnímu značení na některých ulicích, a tím ke změně dopravní situace v místě. V některých lokalitách změna znamenala i navýšení parkovacích míst. Viditelně se změnil přístup ze strany řidičů k respektování blokových čištění ve městě. Dále došlo k zjednosměrnění ul. Jungmannovy a Klášterské směrem od centra města, v ulici Na Loukách je nově vyznačen zákaz vjezdu všech motorových vozidel, vyjma dopravní obsluhy (na nové parkoviště je příjezd z nové krajské komunikace), parkovací místa za kruhovým objezdem mezi OD Albert a nádražím ČD je možné užít pouze na dobu 30 minut, a to za předpokladu umístění parkovacího kotoučku na viditelném místě ve vozidle, na nám. Komenského (u Besénku) byl odstraněn zákaz stání a nově vyhrazeno pro zásobování pouze jedno parkovací místo. Po rekonstrukci autobusového nádraží je ze zákona č. 379/2005 Sb. zakázáno kouření pod přístřešky autobusových zastávek a nástupišť. Zákaz veřejného požívání alkoholických nápojů v těchto místech je dán obecně závaznou vyhláškou města Tišnova.

Co se nezměnilo: Neukázněnost některých řidičů. Jedná se především o nerespektování dopravního značení zákazovými a příkazovými dopravními značkami. Dodržená průjezdnost, ohleduplnost k chodcům a k ostatním účastníkům silničního provozu, vodorovné dopravní značení na komunikaci atd. se jeví téměř jako prázdné pojmy. Příkladem nám může být troubení a vulgarismy vůči chodcům v obytné zóně nebo velmi často omezený průjezd na některých ulicích, popř. křižovatkou, nebo nerespektování vyhrazených parkovacích míst pro handicapované osoby.

Co se změní: Přístup městské policie k řešení opakovaných přestupků. Každý je povinen dodržovat pravidla chování a právní normy, a to bez ohledu na skutečnost, jestli je, či není ve městě zřízena městská policie.  Žádná právní úprava nikomu nezaručuje (vyjma vyhrazených parkovacích míst a přidělených výjimek) parkování přímo před obchodem, zaměstnáním nebo místem bydliště. Často od řidičů zaznívá „když jste tady nebyli, tak se to mohlo…“ Ale to je omyl, ono se to nikdy nemohlo, proto se nabízí otázka, kdy se mohlo např. jezdit v protisměru jednosměrnou pozemní komunikací, kdy se mohlo zablokovat průjezd popelářskému vozidlu, příp. hasičům, kdy se mohlo vytěsnit z chodníku chodce nebo vjíždět do míst, kam je to zakázáno? Odpověď je jednoduchá – nikdy! Buďme proto slušní, vnímaví, ohleduplní, ale zároveň dodržujme platné předpisy, i když to pro nás nemusí být vždy zcela pohodlné.

Mnoho zdraví, štěstí, úspěchů a málo pokut v roce 2016 přeje Městská policie Tišnov.

 

Jiří Sokol, strážník

Další článek:
Předchozí článek: