Projektový retro den na ZŠ Smíškova

Projektový retro den na ZŠ Smíškova

Projektové dny konané v souvislosti s výročím 17. listopadu se už na naší škole staly tradicí. Letos se uskutečnil v pátek 20. listopadu a měl se sametovou revolucí společné téma svobody, demokracie a lidských práv.

Žáci tentokrát nejdříve zhlédli dokumentární filmy o srpnu 1968 připravené tvůrci projektu Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví. Filmy vycházely z dobových filmových týdeníků a seznamovaly s událostmi v tehdejším Československu od srpna 1968 až do upálení Jana Palacha v lednu 1969. Po nich následovala v tělocvičně krátká beseda pod vedením paní učitelky Dvořáčkové a povídání o dramatické etapě našich dějin pokračovalo poté i v jednotlivých třídách. Nejmladším šesťákům bylo třeba mimo jiné i vysvětlit konkrétní události roku 1968 a 1989, zatímco nejstarší deváťáci se v tom orientovali docela dobře.

Besedy ve třídách byly doplněné dalšími krátkými filmy o životě v 60. letech 20. století i úryvky z novějších filmů hraných, které o této době také pojednávají, např. Rebelové. Děti využily i informace, které získaly samy od prarodičů nebo z internetu, a pustily se do vytváření projektových plakátů o životě v šedesátých letech minulého století. Ti mladší ze 6. a 7. tříd se zabývali bydlením, módou, technikou, ale i hudbou, filmem a televizním vysíláním. Psali např. o Martě Kubišové, Karlu Krylovi nebo o Jiřím Menzelovi, Josefu Škvoreckém či Miloši Formanovi. Starší žáci z 8. a 9. ročníků vytvářeli plakáty už přímo na téma srpnové okupace včetně následné posrpnové emigrace. Na jejich plakátech se objevily osobnosti Pražského jara jako Alexander Dubček, Ludvík Svoboda, Oldřich Černík, ale také Gustáv Husák nebo Leonid Brežněv.

Důležitou součástí projektového dne byla opět malá módní přehlídka retro oblečení. Babičky tentokrát poskytly vnoučatům ze svých šatníků puntíkované šaty a sukně, pionýrský kroj nebo oblečení ve stylu hippies. Všichni odvážní modelové a modelky byli oceněni sladkou odměnou.

Letošní projektový den se pokusil přiblížit žákům složité období našich novodobých dějin, jakým srpen 1968 nepochybně byl. Děti se opět za spolupráce zejména prarodičů aktivně zapojily do sbírání informací o běžném životě. Poděkování patří jim i všem učitelům, kteří s dětmi pracovali ve třídách a pomohli jim – často i díky vlastním vzpomínkám – tuto dobu poznat.

Dagmar Zacpalová za předmětovou komisi dějepisu, občanské a rodinné výchovy

Další článek:
Předchozí článek: