Stužkovací ples

Stužkovací ples

V pátek, dne 8. ledna, se v tišnovské sokolovně konal stužkovací ples Gymnázia Tišnov, který již po řadu let patří k nejnavštěvovanějším společenským akcím v Tišnově.

Krátce po 19. hodině předstoupil před plný sál ředitel školy, Mgr. Karel Švábenský, který pronesl zahajovací řeč. Poté již následovalo představování a prezentace samotných maturitních tříd. Také letos šlo o dvě třídy čtyřletého a jednu třídu osmiletého studia. Po skončení celého slavnostního ceremoniálu se atmosféra plesu ještě více uvolnila, o což se postarala blanenská skupina ProRock, jež všechny přítomné provázela svou hudbou až do jedné hodiny noční.

Závěrem se sluší poděkovat všem, kteří věnovali nemalé úsilí přípravám a organizaci celého plesu, ať už jde o školní výbor SRPŠ či iniciativní dobrovolníky z řad studentů. Poděkování patří v neposlední řadě také všem dárcům hodnotných cen do plesové tomboly. A protože lze zpětně celou akci zhodnotit jako úspěšnou, můžeme se již nyní těšit na stužkování dalších tříd v příštích letech.

 

Jaroslav Stránský, student

Další článek:
Předchozí článek: