Naše škola nevzkvétá aneb Pozvánka k zápisu (?!)

Naše škola nevzkvétá aneb Pozvánka k zápisu (?!)

Která škola by v čase zápisu zásobovala média články o svých slabých stránkách? Víme, že ZaHRAdu řada lidí sleduje, a na otázku, zda vzkvétá, jsou odpovědi různé. K jednoznačnému „vzkvétá“ bychom se neodhodlali ani my sami.

Upřímně, před dvěma lety, když jsme začali s úvahami o možné komunitní škole, nikdo z nás neměl tušení, jak náročné to nakonec bude. Neznali jsme dopodrobna všechny předpisy, které oblast školství regulují. Potýkáme se s obvyklým jevem, kdy to, co bylo na začátku společnou ideou velké skupiny, v praxi udržuje a posouvá několik málo lidí. Úkolů spíš přibývá, než že by ubývaly, zato síly jsou omezené. Už jsme prošli i českou školní inspekcí, ač to určitě nebylo bez výhrad. Školu není jednoduché udržet nad vodou ekonomicky, a velká smůla nás pronásledovala i v personálních věcech – pokud ze dvou pedagogických úvazků jeden náhle vypadne, je to, jako by na běžné škole odešla polovina učitelského sboru. A tím si ZaHRAda prošla. Není to lehké…

Ale proč to píšeme? Jak tímhle chceme někoho přesvědčit, aby přišel do ZaHRAdy k zápisu?

Totiž, stejně upřímně, ono se toho také hodně daří a stojí za to, být součástí celého procesu. Učíme se my, jako rodiče, učí se zřizující spolek, pedagogové a další. A mnoho se toho rovněž naučily a zažily děti. Za první pololetí stihly navštívit několik výstav, zdolat lanové překážky, připravit prezentační stánek na Tišnovských trzích, napsat, ilustrovat a vydat knihu příběhů nebo kuchařku, vyrobit sopku, navštívit dostihovou stáj, objevit netopýra a jeskyni na Květnici, absolvovat exkurzi do rybárny a výzkumného rybářského ústavu, navštívit divadlo a mnoho dalšího. Mimo to se každý svým tempem učí číst, psát, anglicky, dělá na svých projektech atd. Ve škole panuje velmi partnerská atmosféra, komunikace mezi všemi zúčastněnými je otevřená a přátelská. To, co dítě daný den ve škole zažije, je velmi ovlivněno i jeho aktuálními zájmy, nejen shora servírovanou porcí úkolů. Odpoledne probíhá v ZaHRAdě řada dalších akcí – tvořivá setkání pro rodiče i děti, cvičení, besedy, přednášky, jednou měsíčně kavárna pro rodiče atd.

Přijďte si to ostatně vyzkoušet. 2. a 3. února 2016 je možné se účastnit výuky pro dítě a doprovázejícího rodiče. 2. února bude běžný „školní“ den, 3. února potom „lesní den“, tj. půldenní výprava do přírody. Počet míst na každý den je omezen na pět dětí, v případě zájmu se, prosím, předem přihlaste mailem (info@skolazahrada.cz), dozvíte se podrobnosti.

Naše škola ještě nevzkvétá tak, jak bychom si přáli. I proto jsme parafrázi slavné úvodní věty novoročního projevu Václava Havla z ledna 1990 použili jako nadpis zcela vědomě. ZaHRAda nevzkvétá, ale co bychom také chtěli v půlce ledna? Počkejme, co vykvete na jaře.

Buďte u toho: přijďte se svými dětmi k zápisu, který proběhne formou tvořivého jarmarku činností v pátek 12. února 2015 od 14 do 16 hod. na adrese Riegrova 312, Tišnov. S sebou, prosím, přineste občanský průkaz, případně kopii rodného listu dítěte, a nejlépe vyplněnou přihlášku. Nebojte se žádných „testů školní zralosti“. Pro ZaHRAdu je zralý každý, kdo si rád hraje a má chuť poznávat svět.

Více informací na www.facebook.com/ skolazahrada nebo www.skolazahrada.cz.

 

Zuzana Kostřicová, Milan Růžička

Další článek:
Předchozí článek: