Kritéria pro přijímání do prvních tříd základních škol na školní rok 2016/17

Kritéria pro přijímání do prvních tříd základních škol na školní rok 2016/17

1.  trvalé bydliště Tišnov dle vyhlášky č. 7/2014 o školských obvodech (doloženo čestným prohlášením)

2.  trvalé bydliště v Tišnově mimo školský obvod (doloženo čestným prohlášením)

3.  dítě nemá v době zápisu trvalý pobyt na území Tišnova, jeho zákonný zástupce prokáže, že na území Tišnova bydlí (jiný než trvalý pobyt – doloženo čestným prohlášením)

4.  sourozenec ve škole

5.  trvalý pobyt v obci bez základní školy

6.  ostatní – rozhodne los

Další článek:
Předchozí článek: