Z přednášky Trénink účinné obrany seniorů proti manipulaci

Z přednášky Trénink účinné obrany seniorů proti manipulaci

Okresní hospodářská komora Brno-venkov nám nabídla možnost účasti v sérii přednášek, které pořádá pro seniory Jihomoravského kraje. Rádi jsme na jejich nabídku přistoupili a dohodli se na termínu. Téma přednášek je totiž velmi aktuální a potřebné, tj. účinná obrana seniorů proti manipulaci. Jedná se o pilotní projekt tréninku efektivního řešení konfliktů seniorů při domácím násilí, nakupování, pořizování půjček, komunikaci na veřejnosti, ve zdravotnických zařízeních a na úřadech. Cílem projektu je naučit seniory taktickému jednání při střetu s mladšími, tj. s rodinnými příslušníky, obchodníky, úředníky a zdravotníky. Na základě průzkumu v podmínkách venkova byly ověřeny příčiny a následky konfliktu, které se významně promítají do kvality života důchodců. Výstupem je rovněž snížení rizik spojených s konflikty, jež způsobují psychické strádání a ztrátu sociálních jistot. Seminář, který se uskutečnil 24. Listopadu v CSS Tišnov, byl veden formou scének, diskuse, reakce na konkrétní příhody zúčastněných seniorů. Že téma padlo na úrodnou půdu, dokládaly následné reakce účastníků. Například paní Blažena Režná napsala svoje dojmy: „Dne 24. listopadu 2015 se nás sešlo na dvacet seniorů v knihovně CSS, abychom si vyslechli přednášku o řešení konfliktu při nakupování, na úřadě nebo u lékaře. Přednášející vždy se svou asistentkou názorně předvedli, jak se mají senioři v těchto chvílích chovat. Všechny to velice zaujalo a rozvinula se široká diskuse na uvedená témata. Scénky se líbily a dost jsme se i nasmáli. O přestávce při kávovém občerstvení jsme s přednášejícím probrali to, jak se senioři nekalým živlům mohou ubránit.“

 

Jana Wildová

Hlavním sponzorem webové verze novin pro Leden 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: