SSK Tišnov získalo dotaci z fondů JMK

SSK Tišnov získalo dotaci z fondů JMK

Sportovní hala Sdružení sportovních klubů v Tišnově byla postavena počátkem 80. let minulého století a její konstrukce je poplatná době vzniku. Stavba byla navíc realizována v tzv. „akci Z“, tedy pokud možno s co největším počtem brigádnických hodin a s co nejmenšími náklady na dodávku materiálu. Provoz v hale je přitom obrovský, někdy činí až čtrnáct hodin denně. Konstrukce, která je nejvíce namáhaná, je pochopitelně podlaha. V roce 2006 byla provedena její celková rekonstrukce, jako použitý materiál byly zvoleny lakované vlysy. Za osm let provozu však došlo ke zbroušení původního nátěru, vlivem čištění „mokrou“ cestou ke vzniku miniaturních spár, které hrozily postupným narušením celistvosti povrchu.Vedení SSK se proto snažilo o získání financí na opravu podlahy, podařilo se to v létě 2015 díky mimořádné dotaci JMK ve výši 200 tisíc Kč. Oprava spočívala ve vybroušení zbytků stávajícího nátěru a lajn, zatmelení vzniklých spár a provedení čtyř vrstev epoxidového tvrdého laku proloženého po dvou vrstvách potřebným lajnováním. Ve výběrovém řízení s jediným hodnoticím kritériem – cenou, vyhrála firma, která splnila další požadované parametry výběru. Akce byla zahájena koncem srpna a podařilo se ji zrealizovat dokonce pár dnů před požadovaným termínem zahájení sezóny ve sportovní hale. Po loňském zateplení tak došlo k další významné změně, nyní v interiéru haly. I letos se na akci podílelo významnou měrou město Tišnov, tentokrát částkou 107 tisíc Kč, což je zhruba polovina zbývajících nákladů po poskytnutí dotace Jihomoravským krajem. Od září tedy mohou tišnovští sportovci i žáci gymnázia provozovat sport v hale na obnovené podlaze, což jim přinese větší zážitek i bezpečnost při cvičení. A vedení SSK se může zaměřit na další zlepšení prostředí sportovní haly. Na řadě je osvětlení, které si modernizaci vzhledem k novým úsporným technologiím zaslouží.

 

Karel Švábenský, předseda SSK Tišnov

Hlavním sponzorem webové verze novin pro Leden 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: