Co jsme dělali v roce 2015?

Co jsme dělali v roce 2015?

Blíží se konec roku a s tím i bilancování. Vzhledem k tomu, že letos také končí současná podoba organizace akcí pro seniory formou sociální služby, sečetli jsme i my v Centru sociálních služeb, co se nám podařilo pro seniory

uspořádat v roce 2015 a s jakým úspěchem. Pro veřejnost méně viditelné, ale o to důležitější pro rozvoj nebo udržení schopností seniorů jsou pravidelné aktivity. Ranní cvičení se koná třikrát týdně v tělocvičně DPS a účastní se jej vždy zhruba jedenáct seniorů. Cviky jsou přiměřené možnostem účastníků a slouží zejména k protažení a k udržení kondice. Celkem se v roce 2015 (do konce října) odcvičilo 150 hodin. V součtu to znamená 1 650 cvičících.

Každý pátek probíhají tvůrčí dílny, ve kterých senioři vyrábějí například oblíbené košíčky splétané ze starých novin, vánoční přání nebo připravují výzdobu prostor centra. Každoročně se s výrobky zde vytvořenými účastníme soutěže Šikovné ruce našich seniorů nebo různých výstav. Na dílničkách se obvykle sejde kolem deseti lidí. Na speciálně zaměřené dílny (vánoční, velikonoční) jich přichází i dvojnásobek. Stále větší oblibu si získávají hodiny na procvičování paměti, kterých se ujala Markéta Prokopová. Snaží se vyhledávat takové úkoly, jež vyhovují všem zúčastněným, bez ohledu na předchozí vzdělání nebo zkušenosti. Během roku si zde svoje kognitivní funkce pocvičilo 700 osob. K dalším pravidelným službám patří půjčování různých publikací z knihovny centra, podpora používání počítače nebo individuální aktivizace (například nácvik chůze s chodítkem nebo o berlích). Každý druhý týden v podzimních a jarních měsících s námi mohou senioři jet plavat do Wellness Kuřim. Co dalšího jsme v roce 2015 pro seniory připravili? Měli na výběr z pestré škály nabídek programu. Uspořádali jsme celkem deset různých výletů, čtyři taneční zábavy, šest kulturních akcí typu oslava Dne matek nebo Dne seniorů, pětkrát u nás vystupovaly děti z různých tišnovských mateřských škol, měli jsme zde pět výstav, šest přednášek na různá témata a devět

poslechových pořadů. Pečlivá organizace každé akce, pozitivní atmosféra při aktivitách i nápady na ruční práce jsou zásluhou především Markéty Prokopové, která má sice tuto činnost na starosti, ale věnuje se jí daleko nad rámec svých povinností. Do dalšího roku si můžeme jenom přát, aby se naše akce nadále těšily takové oblibě. Budeme se snažit i v roce 2016 organizovat pro tišnovské seniory činnosti a pořady, které je zajímají, obohacují a udržují v aktivitě do pozdního věku.

 

Jana Wildová, ředitelka Centra sociálních služeb Tišnov, p. o.

Hlavním sponzorem webové verze novin pro Leden 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: