Spolek Vinohrad se ohlédl za rokem 2015

Spolek Vinohrad se ohlédl za rokem 2015

Letošní rok 2015 byl na akce opět bohatý. Všechny se krásně povedly nejen díky dotacím města Tišnova na naše dlouhodobé projekty „Věnujeme se našim dětem“ a „Poznej lépe svého souseda“, ale hlavně proto, že jsou mezi námi stále dobrovolníci, kteří si najdou čas akce naplánovat, zorganizovat, realizovat a nakonec také vše uklidit. Neméně důležitou roli hrají také lidé, kteří se zúčastňují námi pořádaných akcí a mají z nich radost. Jaké akce spolek uspořádal? Rok jsme zahájili jako vždy společným jarním úklidem místních částí a okolí. Nevěřili byste, kolik odpadků se v nich každoročně najde. Snažíme se také postupně čistit okolní remízky, které jsou z minulosti zaneseny odpadem. Děkujeme tímto městu Tišnovu za spolupráci při odvozu odpadků a poskytnutí igelitových pytlů. Společně s výroční schůzí našeho spolku proběhlo další pokračování úspěšné besedy „Putování s bromptonem“ – jízdním kolem, na kterém náš spoluobčan pan Pícha postupně procestovává sousedící státy. Následovalo tradiční pálení čarodějnic, na které se hlavně děti moc těší a je to vlastně takové zahájení našich společných setkání a aktivit na místním hřišti v Hajánkách. Největší akcí pořádanou naším spolkem byl nultý ročník cyklozávodu „Hajánecké kolečko“. Soutěžily různé věkové kategorie a trasa závodu vedla okolo Hajánek. Díky sponzorům čekaly na děti krásné ceny a občerstvení. Odpoledne po cyklozávodu patřilo dětem, přichystali jsme jim soutěže na hřišti ke Dni dětí. Letošní sportovní den jsme kvůli vysokým teplotám vynechali a s prázdninami jsme se rozloučili jen opékáním buřtů na hřišti. Zato jsme chodili zalévat nově vysazenou třešňovou alej podél cesty na Stanoviska a společně jsme si udělali prázdninový cyklovýlet na Žernovník. Zatancovat si přišli občané na Po-hodovou zábavu. Podzimní vítr přál dětem i jejich rodičům na drakiádě, kde si vedle pouštění draků vyzkoušeli uvařit čaj a bramborový guláš v kotlíku nad ohněm. Pro příznivce country jsme společně s klubem Masožrout připravili setkání kytaristů, muzikantů a přátel hudby. Podzimní maškarní karneval opět nezklamal. Dorazila spousta dětských i dospěláckých masek, které soutěžily o ceny v tombole. Všichni jsme se báječně pobavili a společně zasmáli a zatancovali. Dětmi oblíbený lampionový průvod z Hajánek na Stanoviska byl zakončen letošním posledním opékáním špekáčků a vařením v kotlíku na ohni. I k nám přišel Mikuláš, čert a dva andělé a dětem hodným i zlobivým rozdali za básničku nebo písničku spoustu dobrot. Před nadílkou si děti společně nazdobily vánoční stromeček u kapličky v Hajánkách. Poslední akcí tohoto roku bude tradiční setkání u kapličky na Štědrý den. Společně si popřejeme klidné pohodové Vánoce a šťastný nový rok 2016 při hrníčku svařeného vína a spokojeně se rozejdeme smažit kapry a rozbalovat dárečky, které nám Ježíšek nadělí pod vánoční stromeček. Za spolek Vinohrad děkuji lidem, kteří nám pomáhají a podporují nás, a všem přeji krásné prožití vánočních svátků.

 

Jitka Malášková

Hlavním sponzorem webové verze novin pro Leden 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: