Lidové písně z Podhorácka III, Tišnovsko a Bystřicko

Lidové písně z Podhorácka III, Tišnovsko a Bystřicko

Muzeum Vysočiny Třebíč ve spolupráci s brněnským pracovištěm Etnologického ústavu Akademie věd České republiky vydávají s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky další svazek sbírky lidových písní z Podhorácka. Třetí díl je zaměřený na písně ze severní části národopisného regionu a na jeho přípravě se podílelo též Podhorácké muzeum v Předklášteří. Knihu ve formátu A5 a o obsahu 512 stran do tisku připravily Marta Toncrová a Silva Smutná. V devíti tematických celcích je uvedeno 308 písní. Ty byly vybrány z dosud neotištěných rukopisných pramenů uložených ve fondech brněnského akademického pracoviště a dále ze starších tisků a regionální literatury. Použity jsou rovněž fotografické materiály z muzejních institucí, státního archivu, obecních úřadů i ze soukromých zdrojů. Tato mimořádná publikace, která je první rozsáhlou tištěnou sbírkou lidových písní z uvedené oblasti, je zdrojem písňového materiálu pro odbornou i širokou veřejnost – pro aktivity místních folklorních skupin, pro školy a jiné kulturní a výchovné instituce. Věříme, že spolu s prvním dílem zaměřeným na střední část Podhorácka (Náměšťsko a Velkobítešsko), který byl vydaný v roce 2011, a druhým dílem zahrnujícím jihozápadní část regionu (Třebíčsko, Hrotovicko, Moravskobudějovicko a Jemnicko) vydaným v roce 2013 přispěje k oživení zanikajícího povědomí obyvatel o místní lidové písni a stane se často používanou součástí rodinných knihoven. Zájemci si mohou publikaci zakoupit v Podhoráckém muzeu v Předklášteří a v turistických informačních centrech v Tišnově a v Bystřici nad Pernštejnem.

 

Silva Smutná, Muzeum Vysočiny Třebíč

Hlavním sponzorem webové verze novin pro Leden 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: