Chráněné bydlení ve Skryjích – „domov“ našich klientů

Chráněné bydlení ve Skryjích – „domov“ našich klientů

Sociální služba Chráněné bydlení ve Skryjích současně se službou Sociální rehabilitace je stále plně využita. Mnohdy je nám líto, že nemůžeme uspokojit všechny zájemce, kteří by chtěli bydlet v tomto útulném zařízení rodinného typu a moci se naučit vše, co potřebují pro svoji co největší míru samostatnosti. Během roku se klienti podílejí na úpravě venkovních prostor, které částečně využívají na odpočinkové aktivity a část na pěstování bylinek a zeleniny, tu pak používají pro nácvik přípravy jídla. Nedílnou součástí obou služeb je kontakt s přirozeným sociálním prostředím. Klienti během roku navštěvují výstavy, vzdělávací programy i klasické kulturní akce, kde s pomocí pracovníků mohou prožít vše, co každý z nás považuje za samozřejmé. Daří se nám prohlubovat spolupráci s organizacemi, které nám v rámci nabízených aktivit umožňují prezentovat obě služby a současně začleňovat klienty do běžného života. Všem příznivcům, dobrovolníkům a donátorům děkujeme za podporu, díky které mohou služby plnit svoje poslání a být prospěšné pro klienty našeho zařízení a pro jejich rodiny. „Chráněné bydlení Skryje je spolufinancováno Jihomoravským krajem.“ „Chráněné bydlení Skryje je realizováno za finanční podpory města Tišnova.“

 

Věra Dvořáková, vedoucí CHB Skryje

Hlavním sponzorem webové verze novin pro Leden 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: