Čítárna u půdy na ZŠ 28. října

Čítárna u půdy na ZŠ 28. října

Současná společnost předkládá dětem věci, jež ovlivňují jejich volný čas. Jedná se o techniku, která je láká, ale zároveň odpoutává od čtení knížek. A tak nastal problém s klesající úrovní čtenářské gramotnosti. Proto se s novými metodami přicházejícími do školství učitelé snaží dětem navracet tuto „obyčejnou“ četbu, která podněcuje fantazii, rozvíjí slovní zásobu, je základem veškerého učení, získávání informací, propojuje čtené s vlastními znalostmi a zkušenostmi. Na rozvoj čtenářství jsme využili projektu OP VK – Čtenářské dílny jako prostředku ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, jehož součástí byl nákup přes 600 aktuálních, zábavně-naučných dětských knih pro první a druhý stupeň. Proto jsme založili vlastní čítárnu s příjemnou atmosférou a hlavně možností vybrat si z mnoha titulů. Už nyní máme z řad žáků kladné ohlasy na čtenářské dílny a lekce, které realizujeme v hodinách literární výchovy v běžných třídách. V nich využíváme čtenářské aktivity metodami kritického čtení a psaní, jež podněcují žáky k četbě. Za velké pozitivum považujeme i prezentování přečtených knih před ostatními, což vede děti k inspirování svých spolužáků k četbě. Velký problém byl zpočátku s prostorem v naší přeplněné budově. Nevyužitý zůstával pouze nevlídný koutek u půdy, který jsme se rozhodli přeměnit v útulné prostředí čítárny. Nově jsme jej vymalovali, zateplili kobercem a závěsem, obsadili menší sedací soupravou a skříněmi na knihy, zakoupili polštářky a molitany vybízející k posezení. A tak kromě velmi zdařilé spolupráce s Městskou knihovnou v Tišnově a školní knihovnou budou žáci podporováni k četbě a zájmu o knihy i našimi vlastními zdroji. Rovněž využíváme programu Celé Česko čte dětem, projektu LiStOVáNí (scénické čtení) a Čtení pomáhá (www.ctenipomaha.cz). Doufáme, že veškeré naše aktivity povedou k rozvoji dětského čtenářství nejen ve škole, ale i doma. Děti si v něm najdou zábavu a zdroj dalšího vzdělávání.

 

Jana Křížová

Hlavním sponzorem webové verze novin pro Leden 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: