Bezhotovostní platby místních poplatků

Bezhotovostní platby místních poplatků

Město Tišnov přechází od 1. 1. 2016 na nový účetní program, což se projeví na změnách při většině účetních operací. Dovolujeme si proto požádat všechny poplatníky, aby při úhradě místních poplatků upřednostňovali bezhotovostní platbu přes bankovní účet. Město Tišnov jej má vedený u Komerční banky v Tišnově, číslo účtu 19-1425641/0100. Jelikož se jedná o účet transparentní, není vhodné do identifikačních znaků plateb uvádět osobní údaje a jiné citlivé

informace. Variabilní symbol u místního poplatku za komunální odpad zůstane stejný. Informace k platbě je možné získat na tel. 549 439 838 či e-mailu alena.laskova@tisnov.cz. Variabilní symbol k úhradě místního poplatku ze psů, prosím, ověřte na tel. 549 439 843, e-mailu helena.marvankova@tisnov.cz.

 

Petra Jůzová, odbor finanční

Hlavním sponzorem webové verze novin pro Leden 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: