Svoz odpadu v roce 2016

Svoz odpadu v roce 2016

Svoz odpadů zajišťuje stejně jako v minulých letech společnost KTS Ekologie s. r. o., kterou založily a vlastní některá města a obce ležící v západní části Jihomoravského kraje. Z větších měst jsou to především Rosice, Ivančice, Židlochovice a Tišnov. Svoz směsného domovního odpadu zůstává v Tišnově nezměněn a probíhá celoročně týdně ve stejných dnech jako v loňském roce. Přesný rozpis dle ulic naleznete pro informaci na webu města. V místních částech Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov probíhá svoz jednou za 14 dní ve stejné dny jako v roce 2015, ale tentokrát to kalendářně vychází na sudé týdny, a to 29. 12. až 1. 1. , 12. až 15. 1. , 26. až 29. 1. atd. V úterý bude uskutečněn svoz v Hájku a Hajánkách, ve čtvrtek v Jamném a Hájku v údolí při krajské komunikaci, v pátek pak v Pejškově. Svoz bioodpadu bude prováděn v pátek v lichých týdnech, a to konkrétně v termínech: 22. 1. , 19. 2. , 18. 3. , 1. 4. , 15. 4. , 29. 4. , 13. 5. , 27. 5. , 10. 6. , 24. 6. , 8. 7. , 22. 7. , 5. 8. , 19. 8. , 2. 9. , 16. 9. , 30. 9. , 14. 10. , 28. 10. , 11. 11. , 25. 11. a 9. 12. 2016. Jedná se o nádobový systém sběru bioodpadů (hnědé nádoby na bioodpad) v Tišnově. Systém je zajišťován v zástavbě rodinných domů. Občané, kteří mají zájem o svoz bioodpadu, si mohou speciální nádobu na něj zakoupit na sběrném dvoře u obsluhy. Pytlový sběr plastů bude prováděn opět vždy první pondělí v měsíci (pokud není svátek), a to konkrétně v termínech: 4. 1. , 1. 2. , 7. 3. , 4. 4. , 2. 5. , 6. 6. , 4. 7. , 1. 8. , 5. 9. , 3. 10. , 7. 11. a 5. 12. 2016. V těchto dnech budou pytle svezeny z celého města a místních částí. Pytle umístěte před dům nejpozději v den svozu do 7.00 hod. V případě, že tento termín z různých důvodů nestihnete, nedávejte pytle před dům v jiných dnech, ale využijte možnosti odvézt pytle s plasty na sběrný dvůr města (Wagnerova 1543) kdykoliv v době jeho provozu. Sběrný dvůr je v roce 2016 otevřen stejně jako v roce minulém: v pondělí (7.00–l6.30), v úterý až pátek (7.00–l5.00) a v sobotu (8.00– l2.00). Zde můžete uložit velkoobjemový směsný odpad, bioodpad, železo, papír, plasty, nebezpečné odpady, elektrozařízení podléhající zpětnému odběru a další.

 

Václav Drhlík, vedoucí OSMKS

Hlavním sponzorem webové verze novin pro Leden 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: