Městské kulturní středisko Tišnov

Městské kulturní středisko Tišnov

Městské kulturní středisko Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV, vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pozici pracovník/pracovnice městské knihovny

Náplň práce:

– poskytování výpůjčních služeb v oddělení pro dospělé čtenáře

– organizace akcí knihovny (besedy, výstavy, kurzy, animační programy) v oddělení pro dospělé čtenáře

– průběžná údržba knihovního fondu v tomto oddělení

– práce spojené s upomínáním výpůjček, evidence periodik

– další práce dle pokynů vedoucí knihovny

Více informací najdete zde: www.mekstisnov.cz/meks/vyberove-rizeni-mestska-knihovna.

Hlavním sponzorem webové verze pro Prosinec 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: